Kindcentrum BBMP — (juli/aug 2019) nr. 4

Thema: opleidingen

04 Leren op hbo-niveau
Wilma Schepers
Vanaf komend studiejaar kunnen studenten op veertien hogescholen deelnemen aan de opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. Deze tweejarige opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo bachelor en is gekwalificeerd als hbo-niveau.

10 3F-taaltraining
Aart Verschuur
In gesprek met docent van Jan den Hurk, Neerlandicus en sinds enkele jaren taaltrainer Nederlands 3F bij Kans Kwadraat. Jan is een docent in hart en nieren. In zijn lessen schenkt hij niet alleen aandacht aan de Nederlandse taal, maar ook aan faalangst.

12 De directieklas
Mirjam Meeuwissen
Niet alle houders van de kinderopvang hebben een niveau 4-opleiding die kwalificeert voor pedagogische medewerker. Dit zien we vooral in kleinere organisaties. WerkendLeren en STOC hebben een passende opleiding ontwikkeld voor deze houders, zodat zij voldoen aan de IKK-eisen.

20 Intervisie stimuleert
Wilmie Colbers
Door intervisie kan teamleren ontstaan en is werken aan kwaliteit gezekerd binnen de organisatie. Maar als losse werkvorm is intervisie niet automatisch een formule voor succes. Inbedding binnen de organisatie moet zorgen voor de koppeling met beleid.

24 Het landelijk Pedagogenplatform Kindcentra heft zichzelf op
Wilma Scheppers
De opheffing is tegelijkertijd een oproep aan het werkveld om toe te werken naar een nieuw gezaghebbend en ondersteunend instituut. Zo’n nieuw instituut zou de kwaliteit en pedagogiek voor de kinderopvang moeten borgen.

30 Peer-to-peerlearning
Janneke Hagenaar en Mascha Boelaars
Leren van en met elkaar, in plaats van naast elkaar. Dat is het idee achter peer-to-peerlearning. De kern van deze manier van leren is dat ‘lerenden’ zoekvraag en de antwoorden zelf formuleren en dat collega’s daarbij behulpzaam zijn.

32 Organisatiekenmerken beïnvloeden kwaliteit
Pauline Slot
Een hoge kwaliteit kinderopvang is essentieel voor het welbevinden en de ontwikkelingskansen van kinderen. Een belangrijk vraag is dan natuurlijk: wat is hoge kwaliteit? En wat draag bij aan een hoge kwaliteit?

En verder
19 De Directeur
Muriëlle Springer
Van achterstand naar voorsprong

29 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Gratis en voor niet meer kinderopvang…

34 bdKO
Eerste hulp bij verandering

37 Pact Column
Janny Reitsma en Lotte de Rooij
Leren & innoveren

38 Boeken
Clarine de Leve
Leren van topsporters

40 Wetenschap
Betsy van de Grift
Zin en onzin van gepersonaliseerd onderwijs

46 De Kantelaar
Gerdi Meyknecht en Wilma Schepers
Hanny Voskuylen, projectleider integrale kindcentra gemeente Leeuwarden

48 Signalementen
Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteren