Kindcentrum BBMP — (januari 2020) nr. 1

Thema: Samenwerken met jeugdzorg

04 Zorg op maat in de eigen context
Wilma Schepers
Het lijkt erop dat het gedachtegoed van passende kinderopvang goed is geland in de sector. Was Alert4You ooit een voorloper, nu wordt er in de praktijk op veel meer plekken samengewerkt tussen jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

07 Hoorn, Almere en Heerenveen
Jitty Runia
Drie voorbeelden van samenwerking tussen kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs. In Heerenveen zijn krachten gebundeld voor een gezamenlijke aanpak binnen kindcentrum Skoatterwiis. Almere kent een pilot Sterke Start. En in Hoorn is een ambulant inclusieteam actief, waardoor kinderen op hun eigen reguliere school en opvang kunnen blijven.

14 Meer expertise op de groepen
Jitty Runia
‘Kinderen met een Plus’ in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft tot doel kinderen binnen de kinderopvang of op een gespecialiseerde speelleergroep extra zorg te bieden. Het is een succes, zowel kinderen, ouders als pedagogisch medewerkers voelen zich gesteund.

18 Lange procedures in Rotterdam
Yvonne Huisman
In Rotterdam-Rijnmond bestaat innige samenwerking tussen kinderopvangorganisatie KindeRdam en MEE Rotterdam. Een openhartig artikel over ontwikkelingen, kansen en knelpunten. Als het echt niet goed gaat met een kind, dan duren procedures via de wijkteams te lang. Soms gaan er wel negen maanden overheen.

24 Samen tegen kindermishandeling
Maryse Nijhof-Broek en Janneke Schalkwijk
De lat mag hoog liggen in het ondersteunen, signaleren en eventueel melden van kindermishandeling. Kinderopvang is dé aangewezen plek om moeilijkheden thuis bespreekbaar te maken en samen te zorgen voor een veilige omgeving. Toezichthouders van de GGD kunnen daarbij actief helpen.

30 Kansrijke Start of Samen Vroeg Erbij?
Maria Jongsma
Het zijn net verschillende aanpakken, in Groningen en Drenthe. Maar wat zijn de succesfactoren, alles overziend? Verbinding, partnerschap en professionaliteit blijken sleutelwoorden. Medewerkers uit jgz, jeugdzorg en kinderopvang moeten elkaar kennen, zodat kinderen en ouders heel laagdrempelig hulp kunnen ontvangen.

34 Afscheid van BKK
Nanne van Doorn en Aart Verschuur
Bureau Kwaliteit Kinderopvang organiseerde in november in Nieuwegein als afscheidsactiviteit een drukbezochte kenniswerkplaats Wetenschap en praktijk. Wetenschappers en mensen uit de kinderopvang trokken samen op in workshops, met als gevolg een mooie mix tussen theoretische kennis en praktische ervaring.

En verder…
11 De Rekenmeester
Ed Buitenhek
Toeslagenaffaire

13 PPINK
Wilma Schepers
Moderniseer de diplomalijst!

21 Pact Column
Onno Hoorn
Masterclass met Erik Scherder

29 De Directeur
Muriëlle Springer
Samenwerken, van hype naar noodzaak

36 Boeken
Van Duuren en De Leve
Snap jij die ouders? En Organisatievibe

38 Wetenschap
Koedijker, Veldman, Altenburg en Beck
Over lichamelijke activiteit, groei en ontwikkeling

42 De Kantelaar
Lotte de Rooij en Wilma Schepers
Tom Oosterhuis over Sociaal Ontwerpend Leren

44 Signalementen
Nieuws en publicaties