Kind en adolescent praktijk — Jrg. 9 (september 2010) Nr. 3

98 Harken en ongehoorzaam zijn
ten geleide
Else de Haan

100 Bewezen effectieve therapie: en toch werkt het niet! / Tijd voor dialoog en visualisatie
George Westermann & Jac Maurer
Afstemming van het behandelingsaanbod op kenmerken van hulpvragers bevordert de doelmatigheid van effectief gebleken behandelingen. Een communicatiehulpmiddel (tekening) en een samenwerkingsattitude (dialoog) vormen de hoofdbestanddelen van de beschreven samenwerkingsmethode. Praktijk en theorie komen aan bod.

108 Niet lezen

CURIOSA

Constance Dolman

“Het zal mijn tijd wel duren.”

110 Wat te doen bij… / ‘Bij problemen is de veiligste weg de uitweg’
Gertjan van Hinsberg
Wat te doen bij brand? Raadpleeg het brandplan, is het voor de hand liggende advies. Het door de brandweer gehanteerde brandplan is namelijk een overzichtelijk en herkenbaar protocollair handelingsplan. Van Hinsberg beschrijft hoe de opzet van een brandplan een relatief eenvoudig, herkenbaar en werkbaar houvast kan bieden bij de aanpak en preventie van veel problemen zoals die zich aandienen binnen de jeugdhulpverlening en de ggz. Het kan kinderen en ouders ondersteunen in het op een andere manier kijken naar problemen en houvast bieden in het omgaan met een grote diversiteit aan problematiek.

117 Pedro, bijna achttien jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Anneke Eenhoorn

118 Een kritische professional zoekt de samenwerking zelf wel op
FRICTIE
Flip Dronkers & Peter Dijkshoorn

Een pleidooi voor professioneel verantwoorde ongehoorzaamheid bij te strakke regels.

122 Alles op z’n tijd
TUSSENDOOR
Lidewij Wolters

123 Geremde en verlegen kinderen / Grootschalig onderzoek door de Erasmus Universiteit in Rotterdam naar de betrouwbaarheid van een screeningsinstrument om gedragsinhibitie bij jonge kinderen vast te stellen
WERK IN UITVOERING
Leonie Vreeke & Peter Muris
Angstproblemen behoren tot de meest voorkomende psychische stoornissen bij kinderen. Al op peuterleeftijd zijn er bij sommige kinderen signalen van overmatige angst zichtbaar. Een van die signalen betreft gedragsinhibitie, een patroon van gedragingen waarbij een kind in onbekende en uitdagende situaties duidelijke symptomen van angst en stress laat zien. Door gedragsinhibitie vroegtijdig te signaleren kan er eerder interventie plaatsvinden, wat een effect lijkt te hebben op het verminderen van angstproblemen bij kinderen.

126 Leergedrag be•nvloeden met computerspellen
Christianne Frans-Veenstra & Ellen Loykens
Effectief leergedrag is belangrijk voor een goede leerontwikkeling. Peuters en kleuters vertonen al grote verschillen in hun leergedrag. Bereslim heeft enkele computerprogramma’s ontwikkeld waarbij het leergedrag van peuters en kleuters wordt geregistreerd en bijgestuurd. Belangrijke kenmerken van het computerspel zijn open taken met een duidelijk doel, leerzame individugerichte feedback, modelgedrag en een realistische context, die de kans op generalisatie naar het dagelijks leven vergroot.

134 Tegenstrijdige gevoelens
PSYCHOBELLETRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur ge•nspireerd. “Pierenland”.

137 World Wide Wisdom
WWW
– Alternatieve kijk op behandeling van autismespectrum-symptomen, zie voor meer informatie:
http://legacy.autism.com/treatable/adams_biomed_summary.pdf,
http://autism.asu.edu/DANConsensusReport.htm
http://www.autismeonderzoek.nl/
– Website voor jongeren met delinquent gezinslid (https://www.survivalkidxl.nl/, https://www.survivalkid.nl/)
– Opvoedingscanon (http://www.opvoedingscanon.nl/)

138 gezien en gelezen
– Het wezen van de olifant
– Addavid

141
agenda