Kind en adolescent praktijk — Jrg. 5 (december 2006) Nr. 4

152 Weten wij veel
ten geleide
Else de Haan

154 Totaal ontoegankelijk: Pervasive Refusal Syndroom (PRS)
Gerry van der Stege
De diagnostiek en behandeling van een jongen van 11 jaar met PRS, een stoornis voor het eerst beschreven door Bryan Lask in 1991.

160 Drooghouden of grooggehouden worden
tussendoor
Robert van Andel, kinderarts

161 Driemaal in de rondte van je hopsasa
COLUMN CURIEUZE KINDEREN
Constance Dolman

162 Anorexia nervosa, cognitieve zwaktes en sterktes
Guido Piters, Wouter Hulstijn, Yvonne Maas, Walter Vandereycken, Joseph Peuskens, Michel Probst & Bernard Sabbe
Anorexia-nervosapati‘nten vertoonden aanwijzingen voor superieure ‘planning en sequencing’-capaciteit, zowel bij uitgesproken ondergewicht als na gewichtsherstel. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met de hypothese dat een sterke cognitieve activering, een ‘mentale bewegingsdrang’, karakteristiek is voor acute anorexia nervosa.

168 Eerst de eetstoornis, dan de persoonlijkheidsproblematiek?
frictie
Anita Jansen

172 ‘Veel kinderen met angst of dwang komen op de verkeerde plek terecht’

INTERVIEW
Mari‘lle van Bussel
In veertig jaar tijd is er nauwelijks iets veranderd. Angst- en dwangstoornissen zijn nog steeds taboe. Ingesprek met Josine van Hamersveld, directeur van de Angst, Dwang en Fobie-stichting en Maaike van der Linden, ervaringsdeskundige.

179 Jetske
GASTCOLUMN
Anneke Eenhoorn, psycholoog/psychotherapeut

180 Ontwikkelingsamnesie: geheugenstoornissen in de kinderleeftijd
Reinilda Dernison & Joop Bosch
Behandelmogelijkheden

189 World Wide Wisdom
WWW
Frank Rutters, gz-psycholoog
– Leerstoornissen online

192 Boekbesprekingen
gezien en gelezen
– De doepressiecursus
– Pubers. Ontwikkeling en problemen
– Gedragsverandering in gezinnen
– Houvast bij leesproblemen en dyslexie op de basisschool. Leidraad voor ouders

196 Wolkjes
tussendoor
Anneke Eenhoorn

197 agenda

200 Professor Ruud Minderaa
Achterop
Els van Es
Interview met Professor Ruud Minderaa, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie (verbonden aan het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Accare) in Groningen, en bedenker en voorzitter van het Landelijk Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, een netwerkorganisatie waaraan op 30 november 2006 in Utrecht een symposium was gewijd.