Kind en adolescent praktijk — Jrg. 4 (juni 2005) Nr. 2

54 Ten geleide
Else de Haan

56 Buitenproportionele angst voor tandheelkundige ingrepen: achtergrond, begeleiding en behandeling
Ad de Jongh
Buitenproportionele angst voor tandheelkundige ingrepen is meestal het gevolg van een of meer akelige ervaringen bij de tandarts in de jeugd. Onbehandelde angst heeft niet alleen psychologische consequenties, maar kan leiden tot oncošperatief gedrag bij de tandarts, vermijding van tandheelkundige zorg en aantasting van het gebit. Achtergronden, oorzaken en gevolgen van angst voor de tandheelkundige behandeling bij kinderen worden besproken. Daarnaast wordt ingegaan op enkele belangrijke begeleidings- en behandelingsaspecten van extreme vormen van tandartsangst, vanuit de rol van tandarts, de ouders en de psycholoog.

63 De hele mens
Column Curieuze kinderen
Constance Dolman

65 De waarde van een IQ-score bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking
Albert Ponsioen
Aan het intelligentiequoti‘nt (IQ) wordt in het onderwijs en de zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugdigen een steeds belangrijkere rol toegekend als het gaat om indicatiestelling en zorgtoewijzing. Daarmee wordt te zeer de nadruk gelegd op slechts ŽŽn kenmerk van deze groep kinderen. Ook de nadelen die aan het gebruik van de traditionele IQ-tests juist bij LVG-kinderen kleven, zouden tot meer terughoudendheid moeten leiden.

71 Het drama van de lege handen
frictie
Rob Stoffer
Over het nut van de teamvergadering.

74 Hersenen en psychiatrie
Interview
Els van Es en Carolien Gevers
Wat hebben we aan psychotherapie als alles wat ons uniek maakt al tijdens de zwangerschap en de eerste jaren na onze geboorte vast komt te liggen en niet meer te veranderen is? ‘Niet veel’, zegt professor Dick Swaab, dit jaar 25 jaar directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek en hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Nu zou je denken dat dit niet het soort nieuws is waar een KAP-lezer blij van wordt, maar Swaab sluit niets uit. ‘Laat maar zien dat een therapie werkt,’zegt hij, ’ten onrechte is er geen traditie van systematisch onderzoek in de wereld van de psychotherapie.’ Maar voor de cli‘nt kan de therapeut van zeer grote waarde zijn: ‘Je kunt wel degelijk helpen.’

79 Liever zonder jou…
Column
Onno Planting

80 Niet-Nederlandse bevolkingsgroepen in de jeugd-GGZ
IN DE WANDELGANG
Carolien Gevers
Binnen h‡len is moeilijk, maar binnen h—œden nog veel meer.

84 Smoezelig en dus niet vies
Carola de Wit en Mariken Braber
Cognitieve technieken bij de behandeling van kinderen en adolescenten met een dwangstoornis.

91 Berichten
– Score op executieve functietaken voorspelt schoolresultaten bij ADHD
– NIP-congres: ‘De zin en onzin van diagnostiek’
– Professionals prominenter in the picture
– De ‘leesparadox’, ofwel: lezen als de beste remedie tegen leesproblemen en (pseudo-)dyslexie

96 WWW
Frank Ruiters

97 Boekbesprekingen
Gezien & Gelezen
Een wervelkind

101 Congressen en seminars
Agenda

102 Achterop
Athanasios Maras