Kind en adolescent praktijk — Jrg. 13 (september 2014) Nr. 3

99  Minder geschermd, beter uitgerust
TEN GELEIDE
Marike Serra

100  Naar minder vrijheidsbeperking dankzij zes samenhangende principes
GLUREN BIJ DE BUREN
Marije Valenkamp en Sanne Nonhebel
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de zes kernprincipes van de NASMHPD om vrijheidsbeperking te verminderen. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden geassocieerd met diverse negatieve uitkomsten. De auteurs reopen op tot implementatie van deze zes principes in de (dag)klinische kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg, omdat die een samenhangend beleid vormen dat tot aanzienlijk minder vrijheidsbeperking leidt. Ook het speciaal onderwijs kan deze strategieën implementeren.

107  Marguerite, 50 jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT
Anneke Eenhoorn
Anneke Eenhoorn is GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is werkzaam als senior psychotherapeut bij Stichting De Praktijk in Alkmaar. Daarnaast is zij freelance docent bij de RINO.

108  Ontwikkeling, psychometrie en toepasbaarheid van de DAPP-SF-A
PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE BIJ ADOLESCENTEN
Noor Tromp, Hans Koot, Taru Wierda, Lidwien Geertjens en Rob van Dijk
Persoonlijkheidspathologie komt frequent voor onder adolescenten. Gedegen diagnostiek kan leiden tot tijdige interventies die ernstige problematiek afwenden. Dit artikel beschrijft een zelf- en ouderrapportagevragenlijst, de Dimensional Assessment of Personality Pathology Short Form for Adolescents, waarmee achttien dimensies van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten in kaart kunnen worden gebracht. Twee casussen belichten de toepasbaarheid van de DAPP-SF-A in de praktijk van diagnostiek en behandelevaluaties.

116  ‘Ik wind me over alles op’
INTERVIEW MET ELSE DE HAAN
Linda Verhaak
Prof. dr. Else de Haan is bijzonder hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij Kinderen en Adolescenten aan de Universiteit van Amsterdam, en voormalig hoofdredacteur van Kind en Adolescent Praktijk. Ook werkt ze bij de Bascule en tot vorig jaar bij het AMC. In een geanimeerd gesprek thuis op haar woonboot vertelt ze enthousiast over haar naderende pensioen, en over haar fascinatie voor haar werk.

122  Wie is er bang voor de gemeente?
FRICTIE
Arnoud van Buuren en Clara Pels
In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen. In deze frictie een pittig vraaggesprek over jeugdzorg en jeugd-ggz. Een keukentafelgesprek in zekere zin, want de gesprekspartners zijn ook levenspartners.

125  Woelend wakker liggen of slim slapen?
WERK IN UITVOERING
Ed de Bruin en Anne Marie Meijer
Landurige slaapproblemen hebben ernstige gevolgen. Juist adolescenten krijgen vaak last van problemen met in- of doorslapen, wat veelal leidt tot chronisch slaaptekort. Hoog  tijd dus dat er voor deze groep een effectieve behandeling komt, en die lijkt nu niet meer ver weg.

129  Jongens zijn slimmer dan meisjes – en andere mythes over leren en onderwijs
GEZIEN EN GELEZEN
Bieneke Nienhuis, gz-psycholoog en onderwijsadviseur bij Renn4

130  Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek
GEREGELD
Alice Broersma
In de rubriek Geregeld leggen wij het vergrootglas op wet- en regelgeving. Mr. Alice Broersma verheldert onderwerpen die voor niet-juristen soms taaie kost zijn, of bespreekt juridische thema’s die actueel zijn in ons werkveld.

132  Leraren vinden dat de rek eruit is maar staan nu weer voor nieuwe uitdaging
PASSEND ONDERWIJS: ZIJN WE ER KLAAR VOOR?
Wilfred Hofstetter en Jan Bijlstra
Sinds kort is passend onderwijs een feit. Maar is het onderwijsveld daar wel klaar voor? Op basis van recente rapporten en een veldonderzoek laten de auteurs zien dat er op de werkvloer nog veel werk te verrichten is. Veel leraren liepen al tegen grenzen aan en verwachten dat dit alleen maar erger gaat worden. De auteurs bespreken belemmerende factoren en onderzoeken welke verdure stappen genomen moeten worden.

140  Gezinstekening
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Tussen de regels van de literatuur is een schat aan psychologisch inzicht te vinden. In deze rubriek doet Frits Boer voor u verslag van zijn speurtochten.

142  GEZIEN EN GELEZEN
– Ver van de boom; Als je kind anders is. (Oorspronkelijke titel: Far from the tree; A dozen kinds of love)
– Waarom ik soms op en neer spring
– Hotel de grote L

144  AGENDA