Kind en adolescent praktijk — Jrg. 11 (maart 2012) Nr. 1

2 Vadertje- en moedertjelief
ten geleide
Else de Haan (hoofdredacteur)

4 Signs of safety
Annemariek Sepers, Carlijn de Roos & Sander van Arum
De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Om de schade te beperken is het belangrijk dat kindermishandeling zo snel mogelijk stopt. De ‘Signs of Safety-methodiek’ kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. De uitgangspunten zijn dat ouders en hulpverleners samenwerken, dat er toegewerkt wordt naar zoveel contact tussen vermoedelijke dader en kind als veilig mogelijk is en dat er gebruik wordt gemaakt van het eigen netwerk van het gezin om te werken aan een veilige opvoedingssituatie voor het kind. Aan de hand van een casus worden de stappen die men kan nemen toegelicht.
Dit artikel is te downloaden op: www.kindenadolescent.nl/kap

13 Wie is het slimst
TUSSENDOOR
Sacha Lucassen

14 Stumpertraining
CURIOSA
Constance Dolman

16 Mindful parenting, een andere kijk op de opvoeding
Rachel van der Meulen, Joke Hellemans & Susan Bšgels
Mindful parenting is een nieuwe behandelmethode voor ouders die stress ervaren in de opvoeding, ouders van kinderen met psychopathologie en ouders met eigen psychopathologie die het opvoeden in de weg staat. De training is afgeleid van andere mindfulness-trainingen en kan worden omschreven als ‘opvoeden met aandacht’. Uit onderzoek naar de effectiviteit van de training blijkt dat na de training de internaliserende en externaliserende klachten van zowel de ouders als kinderen zijn afgenomen. tevens zijn positieve effecten gevonden op de opvoedingsstijl van ouders en ervaren ouders na de training significant minder opvoedingsstress.

22 MŸnchhausen by Proxy in de GGZ, signaleren wij dit
FRICTIE
Marije Kuin
In de medische wereld is munchhausen-by-proxy een bekend (maar ook ondergesignaleerd) verschijnsel, waar richtlijnen voor zijn opgesteld en video-opnames ingezet kunnen worden tijdens een klinische opname om bewijslast te verzamelen. In hoeverre zijn we als hulpverleners in de ggz alert op deze stoornis en op welke manier komen wij deze tegen?

24 Wijze les
TUSSENDOOR
Sacha Lucassen

25 Sebas, net zestien jaar
ALS JE ‘T MIJ VRAAGT

Anneke Eenhoorn

26 Interview: Carlijn de Roos: Eenmalige trauma bestaat niet, maar je kunt het wel behandelen
INTERVIEW
Caroline Gevers
Interview met Carlijn de Roos, klinisch psycholoog/psychotherapeut en voorzitter van de Vereniging EMDR Nederland. In 2011 ontving Carlijn de Roos de Jaap Chrisstoffelspenning vanwege haar speciale verdiensten op het gebied van de hulpverlening rondom psychotrauma in Nederland. Zij werd hiermee de tweede laureaat van deze penning. De redactie van Kind en Adolescent Praktijk zag dit als een mooie gelegenheid om haar te interviewen. En nu eens niet omdat meer dan de helft van alle kinder- en jeugdpsychotherapeuten in Nederland haar, samen met RŽnee Beer, kent als degene die de scholing en opleiding voor de behandeling EMDR voor kinderen en jeugdigen verzorgt, maar wel omdat zij zich een carrire lang verdiept heeft in psychotrauma bij kinderen en al vroeg de link heeft gezocht met de wetenschap.

32 De kracht van een gedachte-experiment
PSYCHOBELLETTRIE
Frits Boer
Een psychologie van de kindertijd, door literatuur ge•nspireerd.
– Room (Kamer)

34 Ik ben dapper. Effectonderzoek bij een cognitief gedragstherapeutische groepsbehandeling voor angstige kinderen met een cognitieve beperking
Henriet Konterman, Karin Heller Yvonne Reitsema & Maaike Nauta
In een ongecontroleerde open studie kregen twaalf kinderen van elf tot zeventien jaar met een cognitieve beperking (IQ 60-90) een aangepaste groepsbehandeling. Op door kinderen en ouders ingevulde vragenlijsten over de mate van angst was zowel op de ouder- als op de kindmaten een daling van angstsymptomen te zien. Er was een hoge effectgrootte bij de ouders (d = 1,34) en een matige effectgrootte bij de kinderen (d = 0,64). cognitieve gedragstherapie middels een aangepaste groepsbehandeling lijkt een haalbare en mogelijke effectieve interventie bij angstige kinderen met een cognitieve beperking.

41 World Wide Wisdom
WWW
Frank Ruiters

– Geheugenmoeilijkheden in beeld
Websites met informatie over het gebruik van genotsmiddelen: www.selfcontrol.nu, www.watdoetdrank.nl, www.smokealert.nl en www.mindmasters.nl
– Huiswerkproblemen verlicht
Websites voor kinderen met huiswerk- of motivatieproblemen: www.lereniseenmakkie.nl en www.snelleren.nl

– Misschien een beginnende psychose? Hulp zoeken is ‘niet gek’ www.nietgek.nl: website
voor jongeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychose.

42 Opvoedondersteuning voor pleegouders
WERK IN UITVOERING
Anne Maaskant
Een effectiviteitsonderzoek naar de ondersteuning van pleegouders met pleegkinderen met een verhoogd risico op voortijdige be‘indiging van de plaatsingen. Het onderzoek hoopt een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van de pleegzorg.

45 GEZIEN EN GELEZEN
Sacha Lucassen
– Spreekt voor zich: Behandelprogramma voor kinderen met selectief mutisme www.spreektvoorzich.nl.

46 agenda

48 COLOFON