Kind en adolescent — Jrg. 35 (2014) Nr. 2

Etnische verschillen in risicofactoren: Verschillen tussen Nederlandse, Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Antilliaanse jongeren in risicofactoren voor recidive
Claudia E. Van der Put, Geert Jan J. M. Stams, Maja Deković, Machteld Hoeve, Peter H. van der Laan

In deze studie werden etnische verschillen onderzocht in de prevalentie en het belang van risicofactoren voor recidive. De onderzoeksgroep bestond uit Nederlandse (n = 542), Marokkaanse (n = 292), Surinaamse (n = 133), Turkse (n = 97) en Antilliaanse jongeren (n = 72) die een strafbaar feit hadden gepleegd. Chikwadraattoetsen, correlaties en logistische regressieanalyses werden uitgevoerd. Verschillen tussen de etnische groepen werden gevonden in zowel de prevalentie als de impact van risicofactoren. Bij Nederlandse jongeren bleken veruit de meeste risicofactoren significant samen te hangen met recidive (thuissituatie, vrijetijdsbesteding, school, vrienden en mentale gezondheid), terwijl bij etnische minderheidsgroepen slechts enkele risicofactoren samenhingen met recidive. Als gevolg van de gevonden verschillen zijn gedragsinterventies gericht op deze risicofactoren mogelijk minder effectief in het voorkomen van recidive bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen.

Groepsprocessen bij jongeren: over pesten en ander probleemgedrag
René Veenstra

Dankzij longitudinale sociale-netwerkanalyse zijn onderzoekers steeds beter in staat om te bepalen waarom jongeren veel op elkaar lijken. Gelijkenis in gedrag kan het gevolg zijn van twee processen: selectie en invloed. In het eerste deel van dit artikel wordt een overzicht gegeven van onderzoek naar dynamiek in netwerk en gedrag. De bestudeerde netwerken gaan over positieve relaties (vriendschappen). In het tweede deel wordt ingegaan op negatieve relaties tussen jongeren: dader-slachtofferrelaties bij pesten. Hierbij wordt het KiVa antipestprogramma besproken. Uit de eerste beschrijvende resultaten blijkt dat pesten op KiVa-scholen afneemt met meer dan de helft. Op controlescholen neemt het pesten af met een derde. Ondanks deze afname mogen KiVa-scholen nu niet op hun lauweren gaan rusten. Op KiVa-scholen wordt nog steeds 13,5 procent van de leerlingen gepest. Onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in gevallen waar het programma niet werkt. Dit kan leiden tot het opzetten van aanvullende interventies.

Zoete woorden met een bittere nasmaak: Kan het complimenteren van kinderen met lage zelfwaardering averechts werken? Reisverslag
Eddie Brummelman

Praise, like penicillin, must not be administered haphazardly. There are rules and cautions that govern the handling of potent medicines – rules about timing and dosage, cautions about possible allergic reactions. There are similar regulations about the administration of emotional medicine.

De tirannie van transitie en transformatie van de jeugdzorg
Geert Jan Stams, Jessica Asscher, Jan Hendriks
Clarijs (2013) promoveerde onlangs op het proefschrift Tirannie in de jeugdzorg, een historische beleidsanalyse van 60 jaar transitie (decentralisatie) en transformatie van de jeugdzorg.

Boer, F. (2013). Tussen de regels. Veertien literaire meesterwerken (kinder)psychologisch bekeken
Harrie van Leeuwen

Frits Boer roept op om de ramen naar literatuur en theater open te zetten, zodat frisse lucht kan binnen stromen.

Summaries: Van der Put, C. E., Stams, G. J. J. M., Deković, M., Hoeve, M., & Van der Laan, P. H. Risk factors for recidivism: differences between Dutch, Moroccan, Surinamese, Turkish and Antillean youth.
This study examined ethnic differences in the prevalence and impact of risk factors for recidivism