Kind en adolescent — Jrg. 31 (september 2010) Nr. 3

REDACTIONEEL


114 In de media
Erik J. Knorth


ARTIKELEN


116 Opvoeding en de ontwikkeling van grandioos en kwetsbaar narcisme. Een overzicht
Eddie Brummelman en sander C. E. Thomaes


131 Negativiteit in gezinsrelaties van adolescenten met en zonder externaliserend probleemgedrag
Veroni I. Eichelsheim, Kirsten L. Buist, Maja Dekovic, William L. Cook, Willeke Manders, Susan J.T. Branje, Tom Frijns, Pol A.C. Van Lier, Hans M. Koot en Wim Meeus


146 Cognitieve copingsstrategie‘n en de samenhang met ptss-klachten bij adolescenten
Manon Zeijl, Edwin de Beurs, Carlijn de Roos


OPMERKELIJK


161 Relationele agressie in de meida: zo vanzelfsprekend, zo be•nvloedend, maar… zo ongrijpbaar?
Hans Grietens


164 Opvoedingskampen als panacee
Chijs van Nieuwenhuizen


BOEKEN


166 Andrew Turnell & Susie Essex (2010), Als er niets aan de hand is. Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling
Marcel Geeraets

167 Ontvangen


SUMMARIES


168