Kind en adolescent — Jrg. 29 (februari 2008) Nr. 1

REDACTIONEEL

 

2 (Niet) van je opvoeding afkomen
Erik Knorth

 

ARTIKELEN

 

4 Ouderlijke persoonlijkheid, opvoeding en probleemgedrag. Directe en indirecte effecten
Peter Prinzie, Maja Dekovic en Ellen Reitz

 

17 Adoptie en interventie (1); historische, ethologische en ethische achtergronden
Marinus H. van IJzendoorn en Femmie Juffer

 

31 Adoptie als interventie (2); De opmerkelijke inhaalslag van adoptiekinderen en de plasticiteit van hun ontwikkeling
Femmie Juffer en Marinus H. van IJzendoorn

 

OPMERKELIJK

 

50 Tests met een uitdaging
Selma A. J. Ruiter

 

52 Onbewust beslissen
Tom A. van Yperen

 

BOEKBESPREKING

 

55 O. van der Hart, E. Nijenhuis en K. Steele (Eds.) (2006
). The Haunted self – structural dissociation and the treatment of chronic traumatization

Frits Boer

57 Ontvangen

SUMMARIES