Kiddo — Jrg. 9 (oktober 2008) Nr. 7

1 Covermodel Nils (10)
Nils KŠller woont in Amsterdam en gaat naar een basisschool in het centrum van de stad. Vroeger ging hij naar Kinderopvang Vandaag, vlak bij Artis, waardoor hij vaak in de dierentuin kwam. Nils houdt van skaten op een skateboard, voetballen en gitaar spelen. Als hij geen prof-skater wordt dan maar zanger in een band.

2 Kinderen met specifieke zorgbehoeften
VOORWOORD
Sandra Van der Mespel

8 Buitenschoolse opvang begeleidt jongen met autisme
REPORTAGE
Benedikte van Eeghem

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn in de eerste plaats kinderen en geen ‘zorgbehoefte’. Dat bewijst ook het verhaal van Jef (14). Jef heeft een vorm van autisme, waardoor hij niet altijd reageert zoals andere kinderen van zijn leeftijd dat doen. De begeleidsters van buitenschoolse opvang De Speelboom hebben dat nooit als een hindernis ervaren. Jef komt er al jaren, en kan er op zijn manier aan de activiteiten deelnemen.

16 Daa-aag kinderopvang… hallo school!
REPORTAGE
Benedikte van Eeghem
Het is een terugkerend scenario aan het eind van elke schoolvakantie: peuters nemen afscheid van de kinderopvang. Ze zijn klaar voor een nieuwe stap in de grote wereld, en sluiten een hoofdstuk van hun jonge leventje af. Bij kinderdagverblijf Joost-E-Fien gebeurt dit op een unieke manier.

30 Een jongetje met het downsyndroom in de opvang
PORTRET
Benedikte van Eeghem
Veertien jaar geleden besloot Kaat Rosseel haar werk als laborante op te geven. Ze ging aan de slag als opvangouder. Dagelijks vangt ze zo’n vier ˆ vijf kinderen bij haar thuis op. Emiel, een jongetje met het syndroom van Down, is een van hen. ‘Een bijzondere opdracht’, zegt Kaat. ‘Maar ik ben trots dat ik dit werk kan doen’.

38 Een vermoeden van kindermishandeling…
KINDERMISHANDELING
Marianne Witte
Als beroepskracht werkzaam met kinderen krijg je – al is het maar ŽŽn keer in je loopbaan – te maken met vermoedens van kindermishandeling. Wat doe je als leidster met deze twijfel en ongerustheid? Krijgen pedagogisch medewerkers voldoende (bij)scholing over kindermishandeling?

EN VERDER

12 Autisme nader belicht
AUTISME
Simone Leerveld
We spreken opener over autisme, ook in de opvang. Zoals elk kind uniek is, is ook elk autistisch kind uniek. Wel zijn er globale overeenkomsten tussen de verschillende vormen binnen het Autisme-spectrum.

20 Okiddo 1-4
Caroline Boudry
Verstoppen, speuren, ontdekken…

22 Nieuwe opleiding: Topklas Kinderopvang (NL)
NIEUWE OPLEIDING
Marianne Witte
Door de veranderingen en groei van de kinderopvang ontstaat er steeds meer behoefte aan deskundig en goed opgeleid personeel. Van pedagogisch medewerker wordt gedegen vakkennis verwacht. Voor leidsters die meer verdieping zoeken in hun werk is er nu Topklas Kinderopvang.

22 Begeleidsters als motor van verandering (BE)
Marianne Witte

25 Spraakverwarring
COLUMN
Lucia van der Zee

26 Oorzaak en gevolg
BABYPRIKKELS
Kjille Soeting
Een baby is vanaf de geboorte in staat om te denken en de wereld om zich heen te begrijpen. Het verwerven, verwerken, opslaan en toepassen van nieuwe ervaringen wordt de cognitieve ontwikkeling genoemd. Dit vermogen groeit naarmate het kind ouder wordt.

34 Kinderboeken
Rennie Vernooij, Benedikte van Eeghem

36 Spik en Spek
VOORLEZEN
Marc de Bel

41 Kwaliteit in beeld!
Sandra van der Mespel

43 Kind en gezondheid
Sandra Cooreman


44 Okiddo Muziek 8-12
Hermien Wiechers
Zingen is leuk n gezond!


46 Samen op het rooster
COLUMN
Ine Vanderwee