Kiddo — Jrg. 9 (maart 2009) Nr. 2

1 Covermodel Willy en Maaike
Willy is pedagogisch medewerkster in opleiding en werkt ook op de tso (tussenschoolse opvang) in Woerden. Maaike (7) komt daar ook. Willy: ‘Het werken met kinderen vind ik erg leuk, ze zijn spontaan en lief. Soms moet ik een beetje streng zijn, dat vind ik minder. Maar de band die ik met de meeste kinderen opbouw is heel fijn. Maaike is een lief meisje. Toen ik vroeg of ze met mij op de foto wilde, begon ze direct te glunderen en kreeg ik een dikke knuffel.

2 Een positieve impuls
VOORWOORD
Jessica Kot

8 Kinderopvang in een energiezuinig gebouw
REPORTAGE
Karin Eeckhout
De grootste crche van Gent, De Knuffelboom, is ondergebracht in een zogenaamd passiefhuis, een huis dat extra energiezuinig is. Het project bewijst dat energiezuinigheid en comfortabel werken best te combineren zijn, ——k in de opvang. De Knuffelboom verzoent ecologie met comfort

11 Mannen in de opvang
KINDEROPVANG
Wendy Doeleman
De meeste pedagogische medewerkers zijn vrouw, maar het aantal mannen in de opvang neemt toe. Hoe ervaren deze mannen de ‘vrouwencultuur’ in deze sector? In dit artikel houden vier mannen de vrouwen een spiegel voor. Ze vertellen over hun mening en ervaringen…een verrassende kijk op de werkelijkheid.


26 Omgaan met crisisituaties in de kinderopvang
CRISISITUATIES IN DE KINDEROPVANG
Johan Depaepe
De dramatische steekpartij in het kinderdagverblijf Fabetjesland in Dendermonde heeft ons laten zien dat zelfs een crche, een thuishaven voor de meest kwetsbare, geconfronteerd kan worden met een zware crisis. Aan de hand van ervaringen schetst crisispsycholoog Erik De Soir wat een crisis of trauma betekent en hoe de kinderopvang ermee om kan gaan.

34 Tv-kijken is meer dan een zoethoudertje
TV-KIJKEN IN DE OPVANG
Mandy Pijl

Kinderen kunnen leren van tv-kijken. het is dus helemaal niet verkeerd om het medium in te zetten. Als je het maar verantwoord doet en programma’s kiest die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kinderen!

EN VERDER

4 Kind in de maatschappij
– RIVM trekt richtlijn huilbaby’s terug
– Kinderen steeds vaker diagnose ADHD
– Tv-kijken mag, maar met mate
– Slaapproblemen en stress bedreigen gezondheid jongeren
– Vlaams duwtje in de rug
– Rapport voor online-spelletjes voor kinderen
– Toegangsbeveiliging in kinderopvang
– Eten, ja gezellig?!
– Wat kost een kind?
– Ouders aan het roer
– Hoogopgeleide moeder gebruikt vaker kinderopvang
– EŽn CAO voor de kinderopvang

7 Kinderopvang spreekt!
Sofie Van Rossom

14 Frustratiemanagement
BABYPRIKKELS
Kjille Soeting
baby’s hebben al heel vroeg door hoe ze hun omgeving zo kunnen bespelen dat ze iets gedaan krijgen. bewust of niet: als een baby naar je glimlacht en vervolgens zijn speeltje op de grond laat vallen, buk jij je om het op te rappen. Als een kind honger heeft, laat het dat weten doot te gaan huilen. verzorgers leren al snel het onderscheid maken in de verschillende soorten huiltjes zodat ze de baby precies kunnen geven waar hij behoefte aan heeft. Wat wordt er van jou verwacht.

16 Letters komen tot leven
OKIDDO 2-4
Caroline Boudry
In boeken bladeren, kijken, dingen aanwijzen: het is een leuke en belangrijke bezigheid voor jonge kinderen. je werkt op een gezellige, persoonlijke manier aan hun taalontwikkeling. Als jij een verhaal vertelt, hoef je dat niet altijd te bespreken tot wat er in het boek gedrukt staat. Met een beetje creativiteit komt het boek echt tot leven.


18 De seksuele opvoeding binnen de opvang
SEKSUELE OPVOEDING
Channah Zwiep
Leidsters hebben regelmatig te maken met de seksuele ontwikkeling van kinderen op de groep. Zij vinden het belangrijk om kinderen hierbij te begeleiden. Dit blijkt uit een onderzoek naar de seksuele opvoeding. Toch ligt dit minder gemakkelijk dan andere aspecten van de opvoeding. Want: hoe doe je dat? En: wat vinden ouders hiervan?

21 Een moment van onoplettendheid
COLUMN
Lucia van der Zee

22 Het Pedagogisch kader kindercentra (Nederlandse uitgave)
PEDAGOGISCH KADER KINDEROPVANG
Wendy Doeleman
Een beroep om trots op te zijn! Ken je dat: je vertelt aan iemand dat je in de kinderopvang werkt en dan wordt er gezegd: o, dus je past een beetje op kinderen? Lang niet iedereen weet en begrijpt wat werken in de kinderopvang allemaal inhoudt. Maar met het nieuwe Pedagogische kader kindercentra 0-4 jaar kan daar verandering in komen. De kracht van de kinderopvang in beeld met het Pedagogisch kader kindercentra.

22 Stafkaart voor de kinderopvang (Belgische uitgave)

28 Kinderboeken en zo
Rennie Vernooij, Benedikte van Eeghem

30 Zeg het met muziek
OKIDDO 4-12
Hermien Wiechers
Muziek kan je stemming be•nvloeden. Soms kan het je oppeppen en je tot beweging aanzetten waardoor je er vrolijk van wordt. Andere keren maakt muziek je juist rustig en soms biedt het zelfs troost. Dit geldt niet alleen voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen.


32 Vlot op de pot
KIND EN GEZONDHEID
Sandra Cooreman
Over potjes, plasjes en hoopjes zijn al heel wat velletjes papier volgeschreven. De boodschap is echter eenvoudig: een kind wordt vanzelf zindelijk. Training is heus niet nodig. Kies een geschikt potje voor gebruik in de opvang. Toon een kind dat er rijp voor is hoe het dat moet gebruiken. Wacht tot het kind zin heeft om er uit zichzelf op te gaan en doe samen een rondedansje als het lukt.


38 De vermoorde onschuld
COLUMN
Heleen Kruimel


39 Kinderen over hun hart en wat ermee gebeurt.
SPRAAKMAKERS
Isabelle Desegher

40 Het 17e KinderopvangCongres
Woensdag 25 maart 2009, De Reehorst, Ede.