Kiddo — Jrg. 9 (januari 2008) Nr. 1

1 Covermodel Lotte
Het covermodel van deze KIDDO is Lotte Brouwers. Ze werd geboren op 30 november 2007 in Sint-Niklaas, Belgi‘. Lotte zal rond Pasen voor het eerst naar de opvang gaan. Maar de kennismaking met dit blad heeft ze dus al achter de rug. Welkom op de wereld, Lotte!

2 Moderne ouders
VOORWOORD
Sandra Van der Mespel

8 De natuurspeelplaats van KinderRijk
Simone Leerveld
‘Wat deden jullie als kind het liefst buiten?’ vroeg projectmanager Jeanette van der Meulen van kinderopvanginstelling KinderRijk aan de ouders en pedagogisch medewerkers. ‘Hutten bouwen, in bomen klimmen, slootje springen, vuurtje stoken, door bosjes sluipen’, luidden de antwoorden. Deze ervaringen wilde Jeanette met de kinderen delen. Het startsein voor de natuurspeelplaats was gegeven.

11 Rouwverwerking bij jonge kinderen
ROUWVERWERKING
Benedikte Van Eeghem
Ook jonge kinderen krijgen soms met een ‘onverwacht verlies’ te maken. Zo nam Leefschool De Eikenkring in maart 2007 afscheid van juf Conny, die overleed aan kanker. Conny had er bewust voor gekozen om haar ervaringen met kleuters uit haar groep te delen, en hen op een unieke manier naar het einde te begeleiden.

16 Lekker ‘pjoeteren’ in de opvang
Martine Borgdorff
Computers op het kinderdagverblijf, moet dat nou? Ja, eigenlijk wel, vinden de kenners. Ook in het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal kun je al beginnen met het ‘mediawijs’ maken van jonge kinderen. En dat kan op een hele speelse manier.

38 Kinderopvang is opvoedingsondersteuning
KINDEROPVANG NADER BEKEKEN
Michel Vandenbroeck
Opvoedingsondersteuning is een ‘hot item’. Eline Segaert deed onderzoek naar de vraag: Wanneer voelen moeders zich door de kinderopvang gesteund in hun rol als opvoeder? Door de moeders zelf aan het woord te laten, kreeg ze uitgebreid antwoord.

EN VERDER

14 Baby aan het woord
BABYPRIKKELS
Kjille Soeting
Aandacht voor taalontwikkeling

19 Ontmoeting in de kinderopvang
KWALITEIT IN BEELD
Sandra Van der Mespel

20 Licht in de duisternis
OKIDDO 2-4
Caroline Boudry

22 Ik maak wat ik wil!
KINDEREN EN TECHNIEK
Martine Delfos

25 Schrijf over je kind!
COLUMN
Lucia van der Zee

26 ‘Gewoon op die ouders afstappen’
VVE
Kees Broekhof, Karin Hoogeveen

28 Nieuw expertisecentrum ECO3
Marianne Witte

30 Spik en Spek en de pop
VOORLEZEN
Marc de Bel

32 KINDERBOEKEN

34 Zo blijft de buitenschoolse opvang aantrekkelijk
Jeanne van Berkel

37 Het rotavirus doet de ronde
KIND & GEZONDHEID
Martine Debyser

40 Muzikale winterpret
OKIDDO MUZIEK
Hermien Wiechers

42 Helemaal vol, mevrouw…
COLUMN
Ine Vanderwee