Kiddo — Jrg. 8 (september 2007) Nr. 6

2 De ecologische voetafdruk
VOORWOORD
Sandra Van der Meppel

8 Met de kinderen naar de kust
Simone Leereveld
Belgi‘ en Nederland hebben samen een 525-kilometerslange kustlijn. Strand en duinen zijn een eldorado voor opgroeiende kinderen. KIDDO ging op pad met peuters en leidsters van kinderopvang Skip uit Zandvoort. Laat je inspireren door de reportage… en trek eropuit naar de kust!

17 Maak kennis met een biologisch kinderdagverblijf
Caroline Boudry
Dat kinderopvang ook met een heel specifieke visie kan, bewijst het initiatief van Guy en Ineke Taffijn. Sinds enkele jaren runnen ze het kinderdagverblijf De Biotoop. Respect voor mens, natuur en dier staan er centraal. Kwaliteit is de drijfveer bij alles wat De Biotoop met kinderen onderneemt. KIDDO ging poolshoogte nemen.

24 Voorleesverhaal van Marc de Bel
NIEUW : Vanaf deze KIDDO verzorgt bestsellerauteur Marc de Bel de voorleesrubriek met de avonturen van Spik, een pienter muisje, en haar vriendje Spek, een dikke rat.

28 De Reggio Emiliapeuterspeelzaal
Wendy Doeleman
KIDDO laat je kennismaken met verschillende kindercentra die vanuit een specifieke pedagogische visie werken. Centraal daarbij staat hoe de pedagogisch medewerkers hun rol als beroepskracht zien. Deze keer: de Reggio Emilia-visie, ontstaan in het gelijknamige Italiaanse stadje.

38 Mama’s met een eigen kind in de opvang
Benedikte Van Eeghem
De combinatie van werken en kinderen opvoeden is voor heel wat ouders een moeilijke puzzel. Het vergt tijd, veel planning en het is soms een behoorlijk stresserende bedoening. Sommige ouders kiezen bewust voor een handige combinatie: zelf in de kinderopvang werken, waar ook de eigen kinderen worden opgevangen. KIDDO polste bij drie mama’s hoe zij die keuze ervaren.

EN VERDER

7 Eten en drinken
LIEDJE
Hinke Wever

12 Buffel, bizon, hert en steenbok
OKID(D)O 0-3
Caroline Boudry

14 EetcafŽ De Chocomuilkes
Benedikte van Eeghem

23 Geheimzinnige doosjes

COLUMN
Lucia van der Zee

26 KINDERBOEKEN

31 Ik doe het wel alleen!
KWALITEIT IN BEELD
Sandra van der Mespel

32 Bah, vies, lust ik niet…
AAN TAFEL MET KINDEREN

Isabel de Groote

34 De koppoter
Ignace Schretlen

36 Een mierzoete taart op tafel
OKID(D)O 4-12
Krista Vlemmix

40 ‘V’ voor ‘veggie’
KIND & GEZONDHEID
Sandra Cooreman & Sigrid Quintelier

42 Dit moet iedereen weten
EUREKA
Jessica Kot