Kiddo — Jrg. 7 (mei 2006) Nr. 4

2 De expert of de zoeker
VOORWOORD
Jan Peeters, hoofdredacteur

8 Spelen, leren en ontmoeten in de speeltuin
Janine Tuinman
Kinderen moeten buiten kunnen spelen in een omgeving die uitnodigt tot verkennen, proberen en leren. Niet voor niets noemde de Italiaanse pedagoog Malaguzzi de ruimte de ‘derde pedagoog’ . De Speeltuinvereniging in Assendorp, Zwolle, richtte de buitenruimte helemaal opnieuw in.

12 Internet in de buitenschoolse opvang
Lizzy de Wilde
We kunnen er niet meer omheen, de digitale wereld heeft ook in de kinderopvang zijn intrede gedaan. Elke buitenschoolse opvang heeft wel een pc staan, met of zonder internetverbinding. Hoe ga je daar als groepsleider mee om? En heeft de digitale wereld een pedagogische meerwaarde?

20 Wet Kinderopvang een jaar later: de praktijk
Channah Zwiep
De nieuwe Wet Kinderopvang is sinds 1 januari 2005 in Nederland van kracht. De Wet verplicht instellingen voor kinderopvang te zorgen voor verantwoorde opvang. Hoe is dat in de praktijk gegaan?

24 Muziek moet! Zo stimuleer je muzikaliteit bij jonge kinderen
Chaja Zeegers
Een kind wordt pas muzikaal als je het muziek aanbiedt. Bovendien is muziek goed voor de ontwikkeling, en nog leuk ook! Daarom komen muzikanten hun instrument bespelen in Amsterdamse crches en kinderdagverblijven.

26 Kinderparticipatie: zo pak je het aan
Lizzy de Wilde
Buitenschoolse opvang is voor ongeveer tien procent van de schoolkinderen in Nederland een plek waar ze een of meer dagdelen per week verblijven. Het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang heeft onlangs ‘de rechten van kinderen in de buitenschoolse opvang’ geformuleerd. EŽn van die rechten is participatie. Waarom is het belangrijk dat kinderen kunnen participeren en hoe doe je dat in een groep?

30 Hulpbegeleiders combineren werk en studie
Hilde Pauwels
Hulpbegeleiders in de Vlaamse kinderopvang krijgen een intensieve begeleiding op de werkvloer. Anne Lambrechts, cošrdinatrice van de kinderdagverblijven van de Brusselse vzw Elmer, waar verschillende hulpbegeleiders werken, en hulpbegeleidster Frieda vertellen over hun ervaringen.

EN VERDER

7 Ik zie, ik zie
LIEDJE
Ingrid Rietveld-Roos

15 VRAAGJE

16 Wriemelende tenen
OKID(D)O (3-12)
Caroline Boudry

18 Leve de natuur
KINDERVERDIEPING
Tamar Kopmels

23 Experimenten met krijt
OKID(D)O (0-3)
Caroline Boudry

28 Ouders over kinderopvang
Jan Peeters

32 Marie-oranje
VOORLEZEN
Linda van Mieghem

34 Insectenbeten
KIND EN GEZONDHEID
Isabelle Gerard

36 LEZEN VOOR JE VAK
Agnes van Hoesel en Inneke Thyssen

38 Thuiswerken
COLUMN

39 Agenda