Kiddo — Jrg. 6 (december 2005) Nr. 8

2 Een mooie baan
Jan Peeters, hoofdredacteur

4 Succesvolle strategie‘n voor samenspel
INTERACTIE TUSSEN KINDEREN (2)
Dorian de Haan & Elly Singer
Welke strategie‘n ontwikkelen kinderen om te mogen meespelen met anderen? Hoe bevorder je als begeleid(st)er het samenspel in de groep? En hoe kun je een kind helpen dat vaak niet mag meespelen? Dorian de Haan en Elly Singer, beiden verbonden aan de vakgroep Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Utrecht, proberen een antwoord te geven op deze vragen.

8 ‘Kinderopvang in Nederland moet serieuzer worden genomen’
INTERVIEW
Lizzy de Wilde
In september werden de resultaten van de derde meting van het NCKO-onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bekendgemaakt. Veertig procent van de kinderdagverblijven zou een onvoldoende scoren. KIDDO organiseerde een gesprek tussen hoogleraar kinderopvang Louis Tavecchio, een van de onderzoekers, Marie-JosŽ Hermans (directeur) en Philomien Vermulst (clustermanager) van Kanteel Kinderopvang in Den Bosch.

12 Experiment samenwerkende opvangouders positief ontvangen
OPVANGOUDERS
Karin Eeckhout
Sinds de zomer van 2002 mogen Vlaamse opvangouders, onder bepaalde voorwaarden, met zijn twee‘n kinderen opvangen. Het begon als een experiment van beperkte duur, dat afliep in augustus 2005. Na een positieve evaluatie heeft Kind en Gezin beslist om het experiment te verlengen tot 31 december 2007. KIDDO sprak met drie samenwerkende duo’s over hun ervaringen.

22 Een vragenlijstje volstaat niet
TEVREDENHEID METEN
Ann Segers
In het kader van het nieuwe kwaliteitsbeleid begon het Brusselse kinderdagverblijf Helihaven drie jaar geleden met tevredenheidsmetingen. De met zorg opgestelde anonieme enqutes leverden, in tegenstelling tot de hooggespannen verwachtingen, weinig informatie op. Door het voeren van zogenaamde tevredenheidsgesprekken kreeg het team toch feedback van de ouders.

28 Popcorn poffen boven een vuurtje
BUITENSCHOOLSE OPVANG IN DENEMARKEN
Sabine Van Maldergem
In Denemarken brengen kinderen een groot deel van de dag door in de zogenaamde ‘fritidshejem’ (vrijetijdsopvang). KIDDO ging op bezoek bij een aantal van deze centra voor buitenschoolse kinderopvang en liet zich inspireren.

& VERDER

11 Zoenende kinderen
VRAAGJE
Channah Zwiep

16 Kastanjes
OKID(D)O (0-3 )
Caroline Boudry

18 Improviseren met sprookjes
OKID(D)O (4-12)
Isabelle Desegher

20 Letters en cijfers schaatsen op het ijs

VOORLEZEN
Ellen Tijsinger

25 Hoei hoei
LIEDJE
Ingrid Rietveld-Roos

26 Belangrijke momenten in je leven

DE KINDERVERDIEPING
Tamar Kopmels

31 Nieuw(s) voor de kinderopvang
Martine Harsema & Karin Eckhout

32 Luizen in de opvang
KIND & GEZONDHEID
Sandra Cooreman

34 KINDERBOEKEN
– De kracht van gedachten
– Peter en de Wolf
– Thema: informatief
Houtblazers & Koperblazers
– Thema: intercultureel
Diversiteit
– Kerstverhalen

36 Register 2005

39 Agenda