Kiddo — Jrg. 6 (april 2005) Nr. 3

2 Een voorbeeld voor nieuwe vaders
Jan Peeters, hoofdredacteur

4 Welbevinden en betrokkenheid
Kristien Silkens
Kijken naar het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen: in de kinderopvang is men er al lang mee vertrouwd. Het Zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van Kinderen in de Opvang (ZiKO) werd ontworpen om mensen in de kinderopvang te ondersteunen in hun werken aan kwaliteit. Bijzonder is dat het kind als uitgangspunt wordt genomen.

10 Omgaan met ongenoegen
Ellie Kuipers
Een klacht van kinderen in de buitenschoolse opvang leidt vaak tot grote onzekerheid bij het team. De reacties lopen sterk uiteen en feiten en emoties zijn al snel niet meer te ontwarren. Meestal bestaan er wel afspraken over hoe je met klachten omgaat. Maar vaak hoor je: wat was de afspraak ook al weer?

16 Nee is nee!
Channah Zwiep
Kinderen moeten leren zich staande te houden. Ook in moeilijke situaties. Hun weerbaarheid is daarbij van groot belang. Voor onzekere, bescheiden, angstige of verlegen kinderen is dat een hele klus. Hoe kun je hen daarbij helpen?

22 Combifuncties in de kinderopvang
Jeanne van Berkel
Is het mogelijk om verschillende functies in het onderwijs en schoolopvang aan elkaar te koppelen, zodat er voor de medewerk(st)ers een leuke en uitdagende baan ontstaat? En waarbij je versnipperde werktijden voorkomt?

30 Vijf uitdagingen voor elke opvoeder
Tine Rommens
Opvoedingsdeskundige Pnina Klein ontwikkelde een ‘handleiding’ die opvoeders leert hoe zij kinderen op een positieve manier kunnen stimuleren. Doel is inspelen op de intelligentie en de gevoeligheid van elk kind. Vijf ‘kapstokken’ bieden steun bij het aannemen van een stimulerende en positieve opvoedingsstijl.

& VERDER

8
OKID(D)O
Caroline Boudry
– Experimenteren met een vel papier
– Garage Borremans

14 “Ik vroeg aan leidsters welke kinderen ze irritant vonden”
PORTRET
Lizzy de Wilde

20 Foeksia de miniheks
VOORLEZEN
Paul van Loon & Hugo van Look

27 Pneumokokken
KIND & GEZONDHEID
Johan Van Coillie

28 Een nieuwe lente?
IN DE SPIEGEL
Michel Vandenbroeck

33 Dag Marieke
LIEDJE
Ingrid Rietveld-Roos

34 NIEUW(S) VOOR DE KINDEROPVANG

36 KINDERBOEKEN
Hannie Humme en Corina ten Hout
– Heftige emoties
– Lief(s) en leed
– Bloemlezing kindergedichten
– Thema : intercultureel
Afrikaanse verhalen
– Geschiedenis
– Uitvouwboekjes voor peuters
– Tien kleine rubbereendjes

39 Agenda
– Almere Haven: 23 april 2005
– KIDDO dag 2005:
12 mei 2005: Gent
21 mei 2005: Leuven
– Zandhoven: 26 mei 2005
– Destelheide (Dworp): 27-28 mei 2005