Kiddo — Jrg. 4 (maart 2004) Nr. 3

Thema: 40 jaar reggio Emilia – het ReggioMagazine van kiddo

2 De onontgonnen mogelijkheden van jonge kinderen
THEMA – 40 jaar REGGIO EMILIA
Jan Peeters (hoofdredacteur)

4 Kaleidoscoop op het kinderdagverblijf

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE)
Femke van den Berg
Kinderdagverblijf De Kolibrie in Rotterdam

14 Wandelen op zijden draden
THEMA – 40 jaar REGGIO EMILIA
Regisseur Carlo Barsotti interviewde Loris Malaguzzzi in 1993 voor zijn video ‘De man uit Reggio’. Het bleek een van de laatste interviews te zijn die Malaguzzi gaf.

20 Malaguzzi en de revolutie van de gemeentescholen
THEMA – 40 jaar REGGIO EMILIA
Wanneer we het werk van Loris Malaguzzi willen begrijpen, dan moeten we terug gaan in de geschiedenis van de Italiaanse voorzieningen voor jonge kinderen. Enzo Catarsi beschrijft de invloed van de Agazzi-zussen, Mario Montesorri en het ontstaan van de Reggio-pedagogiek.

24 Een atelier en een kunstenaar in het kindercentrum
THEMA – 40 jaar REGGIO EMILIA
Vea Vecchi zag in haar werk met kinderen dagelijks hoe nauw verbonden ratio en verbeelding, kennis en emotie zijn. Tegelijkertijd observeert ze hoe zeer kennis gericht is op verdelen, indelen in categorie‘n of scheiden n hoe lastig het is om verbanden te leggen tussen verschillende disciplines. Het doel van het atelier en de ‘atelierista’ (kunstenaar) is verbindingen maken tussen logica, emotie, techniek en expressie.

28 Een kinderopvang gebaseerd op betrokkenheid
THEMA – 40 jaar REGGIO EMILIA
Wanneer men het in Italiaanse scholen heeft over ‘participatie’, dan gaat het meestal over de relatie tussen school en gezin. Volgens Paola Cagliari, Angela Barozzi en Claudia Giudici is de wijze waarop in Reggio Emilia aanvulling wordt gegeven aan participatie geen model van hoe het moet, maar slechts ŽŽn van vele mogelijke benaderingen.

30 ‘De stad is als een grote winkel’
THEMA – 40 jaar REGGIO EMILIA
Beschrijving van een project over de stad waaraan alle gemeentelijke scholen van Reggio Emilia meewerkten. Het project mondde uit in een gids over Reggio Emilia gemaakt door de kinderen.

EN VERDER:

38 ‘Licht’
Voorlezen
Gedicht met illustratie uit ‘Zacht zijn de wolken’ van uitgeverij Gottmer

40 Leren door ervaring
De verstandelijke ontwikkeling bij 0-4 jarigen.
Channah Zwiep

44 Kinderboeken
– Brieven uit Itali‘
– Op de camping
– Vijf pootjes
– Een rood halsbandje
– Angst voor onweer
– Grotere appels op het kerkhof?
– Dotje’s dierenboek

46 Liedje: ‘Ziek zijn’

47 Agenda