Kiddo — Jrg. 4 (maart 2003) Nr. 2

2 Netwerken van mannen in de kinderopvang
Jan Peeters (hoofdredacteur)

4 Van matroos tot begeleider
Na jaren in een exclusief mannelijk milieu gewerkt te hebben, stapte Aldo de professionele vrouwenwereld binnen. Hij werd begeleider bij de BSO van Zelzate. KIDDO sprak met hem over deze overstap, over wat hem boeit in de kinderopvang, zijn pedagogische opvattingen en zijn toekomstdromen.

8 Aan de slag met pedagogiek in de BSO
Terwijl aanvankelijk vooral jonge schoolkinderen gebruik maakten van de BSO, vind je er nu juist veel oudere kinderen. Vaak wordt in de BSO nog gebruik gemaakt van de pedagogische uitgangspunten van de opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Maar omdat oudere kinderen andere interesses en behoeftes hebben, vragen zij om een andere benadering. Hoe kun je beter inspelen op de oudere kinderen in de BSO?

16 Gewoon waar het kan …
Als ouders hun kind aanmelden voor het kinderdagverblijf is er meestal van een handicap of ontwikkelingsachterstand nog geen sprake. Vaak moet het kind dan nog geboren worden. In sommige instellingen wordt terughoudend gereageerd op een verzoek voor geĀ•ntegreerde opvang. Leidsters zijn niet opgeleid voor de opvang van kinderen met een gebruiksaanwijzing en weten vaak niet wat er van ze verwacht wordt. Hierdoor besluit men soms om af te zien van opvang van dit ‘speciale’ kind.

22 Lichaamstaal bij baby’s
Baby’s kunnen niet praten, maar als je goed kijkt vertellen ze je wel een heleboel. Met lichaamstaal. Ze huilen, maken geluidjes, gapen, glimlachen of trekken een pruil lipje. Wat betekent dit gedrag? En hoe kun je als leidster zo goed mogelijk reageren?

26 Twee groepsleiders aan het woord
Er werken maar weinig mannen in de kinderopvang in Nederland. De meeste van deze mannen zijn te vinden in de naschoolse opvang en het tienerwerk. Die paar mannen die werken in de dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar bekleden vooral managementfuncties. Of ze hebben typische mannenfuncties, zoals chauffeur of technisch onderhoudsmedewerker. Hoe ervaren manlijke groepsleiders hun minderheids positie? Twee mannen vertellen.

EN VERDER

12 Ik ben ok, jij bent ok!

15 Okid(d)o

20 Voorleesverhaal

31 Liedje: Afscheidsliedje

32 Kijk, luister en begrijp

35 Plek voor papa

36 Kinderboeken

38 Nieuw(s) voor de kinderopvang

39 Agenda