Kiddo — Jrg. 4 (juni 2004) Nr. 5

2 Opvang en school: twee maten en twee gewichten
Jan Peeters (hoofdredacteur)
Over het verschil in kinderopvang en school in Europa.

4 Sporen – alternatief Reggio VVE-programma

Tienke van der Werf en Margot Meeuwig
Op basisschool De Kraal in Amsterdam-Oost wordt gebruik gemaakt van het alternatieve VVE-programma ‘Sporen’, gebaseerd op de Reggio Emilia-pedagogiek. De kracht, creativiteit en intelligentie van kinderen (en van hun begeleiders, leerkrachten en ouders) staan centraal in de Sporen-benadering. Een kijkje bij de peuters en kleuters van De Kraal.

12 Als ouders de opvoeding van hun kind niet aankunnen
Benedikte Van den Bruel (stafmedewerker bij ‘Kind en Gezin’)
Tijdens je werk kun je te maken krijgen met gezinssituaties waarbij het opvoeden vastloopt of een ernstig probleem dreigt te worden. Soms beginnen ouders zelf over problemen of incidenten, maar vaker nog ontdek je zelf in de omgang met het kind of met de ouder(s) dat de opvoeding moeilijk loopt. Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (voor kinderen van 0-12 jaar) bieden preventieve opvoedingshulp aan gezinnen die perfect kan aansluiten op de ondersteuning die je biedt vanuit de kinderopvang.

16 Ervaringsgericht leren – Leren door zelf ervaringen op te doen
Channah Zwiep
In de kinderopvang wordt veel gewerkt vanuit de visie dat het kind zelfstandig is, zelf en in zijn eigen tempo wil leren en dat het leert door iets te ervaren in de praktijk. Dit wordt ‘ervaringsgericht leren’ genoemd. Wat is dat nu precies en hoe stimuleer je het bij jonge kinderen?

22 Methodiek ‘Poppen zoals wij’ – Een pop als vriendje in de groep
Wendy Doeleman (bureau MUTANT)
‘Poppen zoals wij’ is een methodiek waarbij leid(st)ers werken met een pop die een eigen karakter heeft. De pop komt regelmatig in de groep op bezoek en wordt al snel een echt vriendje van de kinderen. ‘Poppen zoals wij’ is een mooie manier om te werken aan het positief zelfbeeld van kinderen en om al op jonge leeftijd inlevingsvermogen en respect voor verschillen tussen mensen te cre‘ren.

28 Sport is meer dan spel
Jeanne van Berkel
In de buitenschoolse kinderopvang (BSO) is sport en spel een geliefde bezigheid van de kinderen. Ze kunnen buiten zijn, hebben de ruimte om te spelen en bewegen en kunnen hun energie kwijt. Ook geeft het ze de mogelijkheid om samen met andere kinderen allerlei eigen spelvormen met regels te verzinnen. Maar wat is de pedagogische meerwaarde van sport en spel?


EN VERDER:

9 Wat weegt een steen?
OKID(D)O
Caroline Boudry

11 25 jaar opvangouder
portret (nieuwe rubriek)
Mieke Bruggeman en Jan Peeters

20 ‘Domme geitjes’
Voorlezen
Rian Visser
Verhaaltje uit ‘De zee heeft pootjes’ van uitgeverij Gottmer, Haarlem.

27 Relaxt beroep
Mijn werkdag
De verstandelijke ontwikkeling bij 0-4 jarigen.
Margreet Boezelman (leidster kinderdagverblijf ‘De blauwe panter’)

34 Een eigen plekje

Filosoferen met kinderen
Anne-Marie Joos

33 ‘Naar de dierentuin’
Liedje
Ingrid Rietveld-Roos

36 Kinderboeken

– De mezoeza van overgrootmoeder Rachel
– Bijbelse gedichten
– Thema: Vakantie
– Peuterboeken

47 Agenda
– 14 juli : Amsterdam
– 25-27 augustus : Gent (B)
– 23 september: Den Bosch
– 19 oktober: Brussel (B)