Kiddo — Jrg. 4 (april 2003) Nr. 3

2 Een veilige plek in de groep
Jan Peeters (hoofdredacteur)

11 De ‘Hort’: buitenschoolse opvang in Duitsland
De geschiedenis van de West-Duitse buitenschoolse kinderopvang verschilt zeer van de Oost-Duitse. Roger Prott gaat in op de verschillen en laat zien dat buitenschoolse kinderopvang tegenwoordig deel uitmaakt van een politiek plan ter verbetering van het Duitse onderwijs.

16 Vrijetijdsopvang voor alle Deense kinderen
Denemarken is een van de weinig landen waar bijna alle kinderen gebruik maken van buitenschoolse opvang. De Denen noemen het ‘fritid’ of ‘vrijetijdsopvang’. Erik H¯nge legt uit hoe de vrijetijdsopvang is ontstaan, welke filosofie erachter zit, en hoe deze opvang er in de praktijk uitziet.

20 Buitenschoolse kinderopvang en het belang van een eigen identiteit
Centra voor buitenschoolse kinderopvang kunnen uiteenlopende rollen spelen en diverse opdrachten vervullen. Voortbouwend op research die werd gedaan in de Franse Gemeenschap in Belgi‘, onderzoekt Jo‘lle Mottint hoe deze centra worden be•nvloed bij het vormen van hun identiteit.

24 Tijdsindeling met respect voor het levensritme van het kind
Frankrijk beschikt over een groot aantal voorzieningen voor buitenschoolse kinderopvang, zowel in scholen als daarbuiten. Tijdens de afgelopen 20 jaar is er veel veranderd in de relatie tussen school en buitenschoolse opvang. In dit artikel komen deze ontwikkelingen aan de orde, in het bijzonder het Franse streven naar een alles omvattende organisatie van de tijd van kinderen, met respect voor hun levensritme.

27 De Freinetscholen in Gent
Gent telt nu zeven scholen ge•nspireerd door de pedagogische idee‘n en praktijken van de Franse opvoedkundige CŽlestin Freinet. Armand De Meyer, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de evolutie van deze scholen, legt uit hoe ze zijn ontstaan uit het streven naar een droomschool.

EN VERDER

4
Kindermishandeling of seksueel misbruik. En dan…?

9 Buitenschoolse kinderopvang: voorzieningen in volle ontwikkeling

31 Okid(d)o

32 Voorleesverhaal

34 Koken met kinderen

36 Kinderboeken

39 Agenda

40 Liedje: Samen eten