Kiddo — Jrg. 20 (december 2019) nr. 6

10 Warme overstap naar de kleuterklas
Instappen in de kleuterklas is ongelooflijk overweldigend. En verloopt niet voor elk kind even vlot. Daarom werken scholen in Vlaanderen hard aan een warm onthaalbeleid voor kinderen en ouders. Met als focus: maak de school kindrijp, in plaats van het vroegere geloof dat we kinderen eerst schoolrijp moesten maken. Wat kunnen professionals in de voorschoolse voorzieningen betekenen in de nieuwe visie op de overstap naar de kleuterschool?

13 Gezonde kinderopvang: meedoen en voordoen helpt
Het programma Gezonde Kinderopvang werkt onder andere aan meer aandacht voor gezonde gewoontes rondom voeding en bewegen in de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers spelen bij het aanleren hiervan een grote rol. ‘Het goede voorbeeld geven is echt belangrijk’.

23 Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!
Natuurlijk, er moet al zoveel. Waar moet je de tijd vandaan halen? Maat weet je dat de leeftijd van 0 tot 4 jaar belangrijk is voor de motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen? Onderzoek laat zien dat bewegen daar positieve invloed op heeft. Waar zie jij kansen voor meer bewegen?

28 We gaan toch geen schooltje spelen!
In spel en spelen ontwikkelen kinderen zich, en komen hun talenten bovendrijven. Hoe zorg je ervoor dat je speelaanbod aansluit bij de interesses en behoeften van de kinderen en dus kindgericht is? Dat je speelaanbod uitdagend en speels is? En dat het ook muzisch en gevarieerd is? KIDDO zoekt het voor je uit.

En verder

06 Uit het werkveld
09 Op de koffie bij … pedagogisch medewerker Marit Messbauer
16 Okiddo voor 0 t/t 4 jaar: zie jij wat ik zie?
18 Vraag & Antwoord: hoe werk je aan zelfsturing bij jonge kinderen?
20 (NL) Kidsmenu 2.0
20 (BE) Welkom in de inclusieve kinderopvang
26 Kinderboeken
32 Okiddo voor 4 t/m 12 jaar: op ontdekking met de teletijdmachine
34 Gezond eten kun je leren!