Kiddo — Jrg. 14 (mei 2013) Nr. 4

1 Op de cover:
Jesper (7 maanden) Yee Man Ma (36) is de pedagogisch medewerker van Jesper en werkt al veertien jaar op kinderdagverblijf Dikkie Dik: ‘Nog altijd ga ik met veel plezier naar mijn werk, ik heb zo’n leuk beroep. De kinderen zijn puur en echt, het is heerlijk om zoveel liefde te geven en te krijgen. Jesper komt hier twee dagen in de week. Als zijn moeder hem brengt en hij hier wat gewend is, steekt hij zijn handjes al naar me uit! Hij ontwikkelt zich snel en is druk bezig met omrollen. Sinds kort heeft hij ook een vriendinnetje, Phileine, met wie hij hele brabbelgesprekken voert. We genieten daar erg van!’

2 Leve het jonge kind!
WELKOM
Jessica Crezee
Je leest er al een tijdje over in KIDDO: het tweede Jaarcongres Leve het Jonge Kind! komt eraan. Ondanks de onrust in de (Nederlandse) kinderopvang, blijft investeren in kwaliteit voor het welbevinden van kinderen en de professionaliteit van de opvang onmisbaar.

10 Communiceren met ouders volgens Thomas Gordon
Lidwien Boudens
Goede samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en ouders in de kinderopvang is van cruciaal belang voor een goede verzorging, ontwikkeling en opvoeding van kinderen. De basis voor deze samenwerking is een open en respectvolle communicatie. Hoe zorg je ervoor dat de samenwerkingsrelatie met de ouders goed is en goed blijft? Een oplossing volgens het communicatiemodel van de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon.

14 Experimenteren in de moddertaartenkeuken
OKIDDO (0-4 jaar)
Ellen Rutgeerts
Buitenkeukens voor volwassenen zijn erg hip. En prijzig. Je kunt zo’n buitenkeuken ook voor kinderen installeren. En die hoeft helemaal niet prijzig te zijn. Je prikkelt de fantasie enorm, want kinderen hebben nog meer materialen tot hun beschikking. Aan de slag met modder en water in KIDDO’s Okiddo-rubriek.

16 Speelgoed, taal en denken: met jonge kinderen op onderzoek
Kees Broekhof, Sardes
Het spel van jonge kinderen is de motor van hun ontwikkeling. Terwijl kinderen opgaan in hun spel, ontwikkelen zij zich op allerlei gebieden: hun taalvaardigheid, hun sociale vaardigheid, hun denken, hun motoriek – er is vrijwel geen domein van de kindontwikkeling dat niet door spel gestimuleerd kan worden. Speelgoed kan daarin behulpzaam zijn en biedt goede kansen om met kinderen in gesprek te gaan. Hoe kun je kinderen daarin stimuleren en wat is de rol van de volwassene in deze gesprekken?

34 De pedagogiek van … Emmi Pikler
TOEN
Ellen Rutgeerts, Mandy Pijl
Ontwikkeling is een vanzelfsprekend proces en begint al op een erg natuurlijke manier vanaf de geboorte. Willen volwassenen die ontwikkeling te veel stimuleren, dan forceren we vaak. Emmi Pikler ondervond dat een warme, persoonlijke interactie en een ondersteunenmde omgeving voldoende zijn. Tegelijk onderstreept ze het belang van kleine details in die interactie en omgeving. Waar let je op zodat het vanzelf gaat?

EN VERDER:

4 Uit het werkveld
Wendy De Weyer, Evelien de Lange
– Een beetje anders is ook normaal
– KIDDO-tips voor het Jaar van het Voorlezen
– Geen verplichte website over kwaliteit kinderopvang
– Jonge kinderen beter in hun vel op groen schoolplein
– Nieuwe dossiers van het Nederlands Jeugdinstituut
– Aan de slag met diversiteit
– Prijsvraag: muziek voor de kleintjes
– Toename faillissementen in Nederlandse kinderopvang zet door
– Hulp bij opvoeden

9 Binnengluren bij: Rose Mbaka
Wendy Gettemans
Rose Mbaka (45) werkt als begeleidster bij KIK, een initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) in Anderlecht, waar Nederlands – en Franstalige begeleidsters werken en veel anderstalige kinderen komen. Op woensdag kijkt KIDDO een halve dag mee.

20 Dagelijkse controle op je pedagogische beleid (NL)
Evelien de Lange
Elke kinderopvangorganisatie heeft een pedagogisch beleid waarin de pedagogische visie en uitgangspunten staan beschreven. Maar zo’n beleid wordt vaak niet vertaald naar een dagelijkse richtlijn, bleek uit onderzoek van kinderopvangorganisatie TintelTuin. Daarom is het niet altijd makkelijk om zo’n pedagogisch beleid toe te passen. Met de methode Pedagogisch actief kun je daar als pedagogisch medewerker verandering in brengen.

20 Kennismaken met een ontmoetingsplaats (BE)

28 Kinderboeken
Ellen Rutgeerts, Jessica Crezee

– De dag in woordjes
– Een hart voor oma’s
– Actief kunstboek
– Tienerpo‘zie
– Magie en verwondering in de dierentuin!
– Winnaar KIDDO-Leespluim van mei 2013

28 Winnaar KIDDO Leespluim

LEESPLUIM VAN DE MAAND
‘Het meisje met de gouden jurk’ van Jan Paul Schutten.

30 Een kleurrijk experiment: Dorstige bloemen
OKIDDO (4-12 jaar)
Marieke Smeenge (SDK Kinderopvang)
Het is volop lente! De zon schijnt, de bomen hebben weer blaadjes en er zitten knoppen in de bloemen en planten. De pedagogische medewerkers van buitenschoolse opvang SDK Kindercentrum Dubbeldam vonden het hoog tijd om het buitengevoel de groep binnen te halen, maar dan wel op een bijzondere manier. Er worden dus niet zomaar bloemen in het zonnetje gezet, maar de bloemen met een apart tintje…

32 Geef vrij spel de ruimte
KINDERKWESTIES
Weija Steffens
Vrij spel is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Immers, met spelen oefenen kinderen fysieke, emotionele, sociale en cognitieve competenties op een natuurlijke manier. Louise Berkhout deed promotieonderzoek naar het vrije spel van 4 tot 6 jarigen op de basisschool. Haar conclusies zijn grotendeels ook van toepassing op de kinderopvang. ‘Idealiter zou een kind minimaal drie uur per dag vrij moeten kunnen spelen.

36 Filosoferen over het ontstaan van de wereld
FILOSOFEREN
Isabelle Desegher
Wat was er voor de wereld er was? Best moeilijk om je dat voor te stellen. Zeker als je ervan uit zou gaan dat er eerst helemaal niets was. Want als er niets was, dan waren wij er ook niet. En dan waren er evenmin gedachten of woorden om het nu nog na te vertellen. We hebben er dus het raden naar. Wat vertellen kinderen ons over het ontstaan van de wereld?

38 Ochtendspits
COLUMN
Maaike Schutten

39-46 GO! BIJLAGE VOOR GASTOUDERS (NL)
Speciaal voor jou brengt deze GO! mini extra informatie over jouw werk als gastouder. Lees hoe je het ideale gastouderbureau vindt, hoe jonge kinderen groot verdriet verwerken en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Veel leesplezier!

40 Pedagogisch KADER voor de gastouderopvang
GO / PROFESSIONALISERING
Alie Dijkslag
Vorige maand verscheen het Pedagogisch kader voor de gastouderopvang. Een boek met ruim tweehonderd pagina’s waarin het hoe en wat en het waarom van alles wat te maken heeft met jouw werk wordt beschreven.

44 Werken met de pedagogische basisdoelen
GO / ONTWIKKELING
Heleen Abrahamse
Marianne Riksen-Walraven heeft voor de Wet kinderopvang vier pedagogische basisdoelen opgesteld, om daarmee de pedagogische kwaliteit te bewaken. Zij heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat belangrijk is voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen in de kinderopvang, op school en thuis. Haar conclusie is dat goede kinderopvang bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen.

46 Goed en slecht nieuws
GO / BIJBLIJVEN
Alie Dijkstra
Gastouders hebben minder last van terugloop van opvanguren dan kinderdagverblijven, maar de gevolgen van de recessie raken jouw branche wel.