Katern plus — nr. 3 (maart 2018)

Deze editie is als pdf beschikbaar

02 Monitor professionele ontwikkeling
De professionalisering van schoolleiders en bestuurders in kaart.

07/31/61 Professionele ruimte
Drie docenten vertellen welke professionele ruimte zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

08 ‘Mobiliteit houdt je scherp’
Philip Messak was officier in het leger en maakte de stap naar het onderwijs: ‘Bij defensie is vertrouwen van eminent belang. Je dekt mijn rug en ik dek jou.’

12 Relatie bestuur-onderwijskwaliteit
Bestuurders dragen verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit, maar de invloed die zij daarop hebben, is nog nauwelijks onderzocht, constateert Marlies Honingh. Haar belangrijkste bevindingen in 7 stellingen, plus 2 uitdagingen voor bestuurders.

14 ‘Je mag nooit op je lauweren rusten’
Cathelijne Broers is directeur van de Hermitage Amsterdam: ‘Ik vraag me voortdurend af hoe het beter kan.’

18 Schoolleiders en goed personeelsbeleid

22 Over 5 jaar: Waar hopen deze teamleider, directeur en bestuursvoorzitter te staan in 2023?

26 Op zoek naar tegengas
Wat houdt collegiale bestuurlijke visitatie precies in? Een reportage uit Meppel, waar directeur-bestuurder Peter de Visser een visitatiecommissie ontving op Stad & Esch.

32 Leesvoer: vijf recensies van actuele boeken over leiderschap

34 ‘Kijk goed naar je houdbaarheidsdatum’
Innovatief leiderschap vraagt dat je jezelf kunt vernieuwen, betoogt toekomststrateeg Philip Idenburg.

40 Organiseer je eigen weerstand
RSG Lingecollege in Tiel is al behoorlijk druk met ouder- en leerlingparticipatie. Toch kan medezeggenschap altijd beter, vindt directeur Han ter Reegen.

44 De meerwaarde van een Professionele Schoolorganisatie (PSO)

46 Intersectoraal leren: kijk eens in een andere keuken

50 School en maatschappij: met welke trends ga je aan de slag?

54 ‘Wees een canny outlaw’
Hoogleraar Edith Hooge over de sturingsdynamiek in het Nederlandse onderwijs. ‘Het is niet gek dat schoolbesturen, schoolleiders en leraren het ervaren als een overload.’

58 Leidinggeven aan maatwerk is een kwestie van durven en doen

62 De VO-academie in 2018

64 Column Peter Leisink