Kader Primair AVS — Jrg. 26 (november 2020) nr. 3

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Kansen door corona

10 ‘Interactie in de groep, dat mis je online erg’  
Online onderwijs is door corona snel een feit geworden, maar er zitten ook haken en ogen aan, zoals de relatie met de leraar die onder druk komt te staan en het gemis aan groepsinteractie. En schoolleiders hebben te maken met grote verschillen in digitale vaardigheden van leraren.

14 ‘Oefen in contact op maat’
De eerste lockdown gaf een impuls aan de samenwerking tussen het onderwijs en de ‘sociale infrastructuur’ er omheen. “Scholen hebben de sociale kant van hun leerlingen beter in beeld gekregen, daar zullen ze ook in de toekomst profijt van hebben.”

18 ‘Ik zie dat veel scholen hun onderwijs nu versneld flexibiliseren’ 
Onderwijs anders organiseren

Actueel 

03 Meldpunt schoolsluiting vanwege corona
Landelijke registratie om zicht te houden op continuïteit onderwijs

03 Voorrangsregeling testen niet optimaal
AVS roept op tot sneltest

04 360 miljoen voor binnenklimaat schoolgebouwen
38 procent voldoet aan kwaliteitsnormen, 11 procent niet

Verder in dit nummer

24 ‘Een schoolleider maakt of breekt de schoolorganisatie’
Een schoolleider speelt een bepalende rol als het gaat om onderwijskwaliteit, maar ook in het binden van leraren, zeker op scholen in achterstandswijken. “We werken veel met zij-instromers en stagiairs. Als ik potentie zie, bied ik een baan aan.”

28 ‘Vergeet niet uit te dragen hoe mooi je werk is’
Cross mentoring-programma inspireert schoolleiders en ceo’s

32 ‘Samen iets gemeenschappelijks uitvinden’
Werkgevers in het primair onderwijs moeten op 1 november 2020 het nieuwe functiehuis op orde hebben. Schoolleiders vinden het gesprek over hun nieuwe salarisschalen soms lastig. “Ze zijn niet gewend om te onderhandelen en op te komen voor hun eigen functioneren.” Hoe ga je het gesprek aan met je bestuurder?

Iedere maand

07 Illustratie Djanko
23 Zo kan het ook! 
Meer lucht in het lokaal met kleinere klassen
37 Politieke column: Lisa Westerveld (GroenLinks) over achterstallig onderhoud
38 Van de AVS
40 AVS Academie: Leergang Directeur IKC in een blended learning-omgeving
44 Voor jou geselecteerd
45 Boeksignalering ‘Inspiratieboek PO’