Kader Primair AVS — jrg. 24 (Februari 2019) nr. 6

Deze uitgave is als PDF beschikbaar

Thema | Leiderschap in 4D

8 Thema: Team kiest eigen route naar eigentijds onderwijs
We kunnen kinderen nóg beter voorbereiden op hun toekomst. Vanuit die overtuiging passen veel scholen hun visie op ‘leren’ aan en gaan zij hun onderwijs anders organiseren. Waar lopen de schoolleiders tegenaan en wat levert het op? “Je moet niet te veel focussen op de belemmeringen.”

12 Thema: GMR en schoolbestuur slaan handen ineen voor beter werkklimaat
Een veilig werkklimaat, het staat in veel meerjarenplannen van schoolbesturen. In hoeverre is dat een papieren tijger? Twee GMR-ouders gingen samen met hun schoolbestuur aan de slag om het klimaat niet alleen te meten, maar ook te verbeteren. “We wilden een kwalitatief deel toevoegen aan het kwantitatieve onderzoek.”

16 Gamification: met spelelementen naar nieuw gedrag in je team
‘Belonen, directe feedback en sociale elementen zijn belangrijke componenten’

Verder in dit nummer

30 Reportage: Schoolleiders blijven strijden voor erkenning en waardering, ook in salaris 
“Onze voornaamste zorg is dat de erkenning van de kern van het vak schoolleider uitblijft. En het wringt dat er geen passend salaris tegenover staat. Er moet gewoon mee geld bij. Nu. Niet pas bij een nieuw regeerakkoord.” Een gesprek tussen schoolleiders en Tweede Kamerleden mondde uit in een pittig debat.

34 Achtergrond: Sociale onveiligheid: de school als slangenkuil
Buitensluiten, roddelen en intimidatie. Op sommige scholen leidt het gedrag van collega’s tot sociale onveiligheid. Wat doe dit met je team? Wat doe je eraan als schoolleider? En wat als je leidinggevende zelf het slachtoffer bent? “Een negatief klimaat is heel besmettelijk.”

Actueel

02 Schoolleiders zoeken geen vervanging
Actieweek 4 – 8 februari

03 Beweging kinderen geen exclusieve taak onderwijs
Verantwoordelijkheid in eerste instantie bij ouders

05 Verdeeldheid onder vo-schoolleiders over nieuw wetsvoorstel bekostiging
Een derde positief.

Iedere maand

07 Illustratie Djanko 

27 Zo kan het ook!
Jeelo: ‘Onderwijs dat leeft en beweegt’

39 Politieke column
Roelof Bisschop (SGP)

40 Van de AVS

42 AVS centrum Educatief Leiderschap
Leergang Teamflow voor schoolleiders

46 Voor u geselecteerd

49 Boekbespreking
Gelukt werkt door