Kader Primair AVS — Jrg. 21 (januari 2016) nr. 5

Dit nummer is als pdf beschikbaar.

ACTUEEL
02 Werkdruk leerkrachten gestegen
Dekker: ‘Stop met overbodige administratie’

03 Nieuw prognosemodel primair onderwijs
Trends leerlingaantallen in beeld

05 Inhoudelijke ondersteuning bestuur aan schoolleiders essentieel voor onderwijskwaliteit
Onderzoek

THEMA: De ontregelde school
08 De professional is weer aan zet
Regeldrukagenda moet ruimte scheppen

12 De leraar geeft alléén les
Event manager organiseert vieringen, sportdag en schoolreis

16 ‘Een stapje dichter bij de toekomst’
Pilot Regelluwe scholen van start

VERDER IN DIT NUMMER
21 Zo kan het ook! | Good practice
‘We zijn geen onderwijsmuseum’

24 ‘Je hebt geen tijd te verliezen’
Maatwerkafspraken vluchtelingenonderwijs

28 ‘Door chaos ontstaan de mooiste inzichten’
Een eigenzinnig leider organiseert kritische tegenspraak

31 Politieke column
Michel Rog (CDA)

32 Van de AVS

36 AVS Centrum Educatief Leiderschap
‘Coaching is geen teken van zwakte maar van kracht’

40 Voor u geselecteerd

43 Boekbespreking
Pleidooi voor het kind; de ontwikkeling centraal