Kader Primair Avs — Jrg. 9 (mei 2004) Nr. 9

Thema: Internationalisering

1 Jaarrede congres 2004: de AVS op avontuur
kaderspel
Ton Duif


6 Koers PO bevestigt AVS beleid
Actueel
Astrid van de Kerkhof

Minister zet koers uit door veldgesprekken

10 “Nee, die heeft geen achterstand”
Illustratie
Jos Collignon

11 Scherpere eisen aan nieuwe scholen
Actueel
Gerda Leeuw

12 AVS opent meldpunt bureaucratisering basisonderwijs
Actueel
Michiel Wigman

14 Onvoldoende samenhang in zesde voortgangsrapportage WSNS
Actueel
Aleid Schipper

20 ‘De schoolleider op avontuur’
AVS Congres 2004
Andrea Linschoten

Ook dit jaar was het AVS-congres een groot succes. Bijna negenhonderd belangstellenden deden inspiratie op tijdens de workshops en lezingen en wisselden ervaringen uit. “Vraag vooral vaak aan je medewerkers of ze last van je hebben.” En: “Wat wil de ‘klant’, daar draait het allemaal om”.

24 Elk kind wil naar school
AVS Congres 2004
Andrea Linschoten
Aansluiten bij wat kinderen wel kunnen


25 Reproductie of ontwikkeling?
AVS Congres 2004
Andrea Linschoten
Schoolleider moet klaarstaan om zich aan nieuwe situaties aan te passen


26 Schoolleider op expeditie

AVS Congres 2004
Winnie Lafeber
Expeditieleider Edmond …fner: “Geef voldoende aandacht aan je teamleden.”

28 Lumpsum voor de ŽŽnpitter

AVS Congres 2004

Andrea Linschoten

29 Grip op ziekteverzuim
AVS Congres 2004
Winnie Lafeber

31 Congresgangers op avontuur
AVS Congres 2004
Winnie Lafeber
Welke avonturen beleven schoolleiders op hun school en in hun organisatie? Waar houden ze zich mee bezig?

32 Investeren in goed onderwijs voor achterstandskinderen
Thea Meijer
Honderden banen op de tocht door voorgenomen bezuinigingen. Verslechtering van de werkomstandigheden en toenemende onveiligheid zal ertoe bijdragen dat goed gekwalificeerd personeel eerder zal vertrekken.

36 “Ik ben toegankelijk voor mijn medewerkers”
de buitenwacht
Mari‘tte Schrader

Prestatieloon voor onderwijspersoneel. Hij ligt landelijk onder vuur vanwege zijn beloningspakket, maar hij sleept KPN wel bij de rand van de afgrond weg. Ad Scheepbouwer, voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN, geeft zijn visie op leiderschap.

40 NSA-keurmerk voor opleidingen en organisaties
Dianne van Gelfen
Met zorg een opleiding kiezen

42 Nieuwsgierig team op studiereis naar Marokko
Thema: Internationalisering
Larigga Pang
Meer begrip door bezoek aan scholen in Marokko. Het team van de Prins Bernhardschool in Culemborg reisde door Marokko en bezocht de vaak armoedige scholen. Directeur Freke Dijk: “Ik begrijp nu beter dat Marokkaanse ouders in Nederland soms de weg een beetje kwijt zijn.”

46 Inclusief onderwijs in Connecticut
Thema: Internationalisering
Bouwina van Bruggen
Drang naar zoveel mogelijk sociale integratie van alle kinderen. Een groep belangstellenden ging in Connecticul bekijken hoe inclusief onderwijs daar in de praktijk werkt. Ze zagen goede voorbeelden, maar die kun je niet zomaar overnemen.

50 “Er zijn meer wegen die naar Rome leiden”
Thema: Internationalisering
Bert Nijveld
Internationale uitwisseling verruimt blikveld

57 Ich bin ein Bureaucraat
Column
Marco van Traaij

64 Informatie en bestellijst