Kader Primair Avs — Jrg. 8 (september 2002) Nr. 1

Thema: Personeelsbeleid

1 Actie nodig in onderwijsland

Kaderspel
Ton Duif

2 Toerusten = uitrusten ; Over de werkdruk van leraren en schoolleiders
AVS actueel
Ady Hoitink

10 Samen werken voor de onderwijszorg
Wil Kreike en Ady Hoitink

12 Het Generatiespel – “Goed personeelsbeleid houdt rekening met levensfase, generaties en mentaliteit”
Econome en loopbaanadviseur Gerda Hamann merkte dat in de jaren negentig een totaal nieuwe groep cli‘nten binnen liep: geen weggesaneerde vijftigers die dringend op zoek waren naar een nieuwe baan, maar dertigers die hun werk niet meer ‘leuk’ vinden. De AVS besloot haar boek over generaties en hun loopbaanwen sen Het Generatiespel uit te geven.
Larissa Pans


16 Opmars POP’s
Het IPB-Bureau deed onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot POP’s in het onderwijs. De meeste scholen blijken in de start- of invoeringsfase te zitten. De focus van de POP’s ligt zowel op de persoonlijke groei van de medewerker als op de wensen van de school ten aanzien van competentieontwikkeling.
Nanette Raaijmakers en Judith de Ruijter

18 POP’s, aanzet tot professionalisering
Bert Nijveld

24 Ontbrekende budgetten voor kennisnet en taalondersteuning
Ady Hoitink

26 Belonen, een gevaarlijk spel?
Is het wenselijk beloningsdifferentiatie binnen het onderwijs in te voeren? Een groep directeuren maakte deze vraag onderwerp van het ‘meesterstuk’ van hun schoolleideropleiding. Het resultaat is een spel dat zicht biedt op de dilemma’s die spelen bij beloningsdifferentiatie.
Bert Nijveld

30 NSA komt met professionaliseringswijzer
Jan Heijmans

33 Leuk voor later -pensioenen
Candida van Verschuer

36 “A leader is a visible learner”
Een aantal schoolleiders raakte geboeid door de idee‘n van de lerende organisatie van Peter Senge en besloten hem naar Maastricht te halen. Kader Primair doet verslag van een inspirerende dag.
Ludo Wilbrink

42 Bouwen aan onderwijs
Bert Nijveld

45 Column
Marco van Traaij

56 Informatieblad

56 Bestellijst