Kader Primair Avs — Jrg. 8 (februari 2003) Nr. 6

Thema: ONDERWIJSCONCEPTEN

1 Economische groei?

Kaderspel
Ton Duif

2 Investeren in onderwijs levert maatschappij geld op
Actueel
Ady Hoitink
Nederland investeert vergeleken met omringende landen veel minder in onderwijs. We kennen relatief veel laagopgeleiden, wat leidt tot een geringere economische groei. Een toename van het gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking met ŽŽn jaar leidt tot een extra economische groei van 0,3%. ‘Welke waar krijgen we voor het geld dat Nederland in onderwijs investeert?’

4 Wat gebeurt er nu met lumpsum?
Actueel
Ady Hoitink

5 Marshallplan nodig voor onderwijs
KORT-Actueel

6 Niet afrekenen op CITO-toets
Actueel
Ady Hoitink

8 Zwarte en witte scholen
Actueel
Ady Hoitink

14 Middelen huisvesting naar besturen?
Actueel
Wichert Eikelenboom

15 Leerkracht zonder gymbevoegdheid
KORT Actueel

18 Onderwijsprijs voor eigen leerlingvolgsysteem
THEMA
Larissa Pans

Eenvoudig, goedkoop en doeltreffend zijn de kindkaarten die groepsleerkracht Addy Stuuck bedacht. Ze ontwierp een leerlingvolgsysteem, waarbij leerlingen individueel gevolgd worden en zelfstandig werken met hun eigen kindkaart. De Zeeuwse basisschool Schuttevaer won er de Nationale Onderwijsprijs mee.

22 “Vraag het je leerling en hij vertelt het” – Luc Stevens over onderwijsvernieuwing.
THEMA
Elisabeth van den Hoogen

Het leven van de Utrechtse oud-hoogteraar Orthopedagogiek is nog dagelijks gevuld met onderwijs. Hij reist het land door op zoek naar onderwijsvernieuwing: “Vraag het je leerling en hij verlelt het.”

26 Daarom… TeamTeaching
THEMA
Annette Kho

29 ‘Ik ben niet zo gek op teamteaching’

Illustratie
Jos Collignon

30 Kinderen denken leren
THEMA
Astrid van de Kerkhof

34 TOM (Teamonderwijs op maat) – de stand van zaken
THEMA
Bert Nijveld
“Dit kan op elke school”

36 Een gehandicapte leerling op onze school

Jos Oude Kernpers
Besluitvorming bij het toelaten van een leerling met het syndroom van Down. Jos Oude Kempers vertelt hoe hij omging met de aanmelding van een bijna vierjarige leerling met het syndroom van Down. Waar vind je informatie? Hoe bespreek je het in je team? Een voorbeeld van een proces dat morgen ook op uw school kan spelen.

40 Normjaartaak Onderwijs Ondersteunend Personeel
AVS HELPDESK
Jos Kooij en Candida van Verschuer

46 Strategisch kijken en elkaar opvoeden
Managementvormen in de praktijk
Elisabeth van den Hoogen
Christelijk onderwijs Drenthe evalueert twee jaar bovenschools management

50 Grote groepen meer kwaliteit
Bouwen aan onderwijs / THEma

Wichert Eikelenboom
Een onderwijsconcept vertaald in nieuwbouw

55 JP, joehoe … !
Column
Marco van Traaij

56 Informatieblad / Bestellijst