Kader Primair AVS — Jrg. 26 (juni 2021) nr. 10

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: De grote oversteek

08 De driejarige brugklas: steen in de vijver
Hoe krijg je een makkelijkere overgang van primair naar voortgezet onderwijs, meer kansengelijkheid en minder segregatie op jonge leeftijd? Met een driejarige brugklas, zegt de Onderwijsraad. Er is bijval, maar ook veel afkeuring. “Er moet ruimte in het systeem zijn voor wat kinderen nodig hebben. Niet hetzelfde opleggen aan iedereen.”

12 Tienerscholen experimenteren met teambevoegdheid
Op zogenoemde tienerscholen (10-14 jaar) heb je zowel pabogediplomeerde leerkrachten als tweedegraads bevoegde leraren nodig: best ingewikkeld als je met geïntegreerde groepen werkt. “Dankzij het experiment teambevoegdheid hebben we veel meer ruimte.”

18 Drempelloos door naar groep 9
Een vloeiende, ononderbroken schoolloopbaan voor alle leerlingen. Dat is de ambitie van de Amsterdamse scholen stichting Esprit. Twee scholen in Nieuw-West zetten al grote stappen: Spring High en internationale school DENISE. “Is een basisschoolleerling eraan toe, dan kan die lekker meedoen met wiskunde.”

Actueel 

02 Eindrapportage Monitor 10-14 Onderwijs:
Positieve opbrengsten, maar ook knelpunten

03 “Verbind NPO aan structurele investeringen”
Onderwijsraad adviseert vastlegging in regeerakkoord

04 Vrijwel alle middelbare scholen weer volledig open
Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer te houden; wel tot leerkrachten

Veder in dit nummer

26 Het belang van bewegen
Zittend werken, gesloten sportclubs, vaste tafelgroepjes in de klas: door de pandemie bewogen jong en oud minder. Niet goed voor het welbevinden van leerling en onderwijskracht. Voor sommige scholen was dat hét zetje dat ze nodig hadden om bewegingsambities nieuw leven in te blazen. “Sporten is niet iets voor erbij’, dat besef is doorgedrongen.”

30 Weerbaar tegenover de techreuzen
Digitale veiligheid: samen sta je sterker

Iedere maand

07 Illustratie Djanko

23 Zo kan het ook!
FONK: onderwijs geïnspireerd door natuur

35 Politieke column
Frank Wassenberg (PvdD) deelt zijn blik op de formatie

36 Van de AVS

40 AVS Academie
Schoolleider zonder pabo: van politie via jeugdzorg naar het schoolplein

44 Voor jou geselecteerd

47 Boekbespreking
Bananenschillen op school