Kader Primair AVS — Jrg. 24 (oktober 2018) nr. 2

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Personeelstekort

06 Zo pakken we het lerarentekort aan
‘Het wemelt van de experimenten maar er is geen regie’

10 Omgaan met ‘nieuwe’ leraren
Scholen boren allerlei nieuwe doelgroepen aan om maar genoeg personeel voor de klas te krijgen. Wat betekent dit voor de onderwijskwaliteit, het team en de organisatie? Hoe begeleid je deze ‘nieuwkomers’? “Het vraagt een zekere innovatiebereidheid van de schoolleider. Die moet op een andere manier met personeel durven omgaan.”

14 Tekort aan schoolleiders
Tegelijk met de krapte op de arbeidsmarkt van leraren lijkt zich ook een tekort aan schoolleiders af te tekenen. Is het beroep (nog) wel aantrekkelijk genoeg? “De DA-schaal doet geen recht aan de zwaarte van de functie van schoolleider, ook niet op een school met minder dan tweehonderd leerlingen.”

Actueel

02 Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast
Uitbreiden met afwegingskader(s) beroepsgroep(en)

03 Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders ook in 2018/2019
Subsidieregeling

03 Pesten daalt in po en vo
 Slob: ‘Nu niet achterover leunen en er bovenop blijven zitten’

Verder in dit nummer

20 Toelichting CAO PO
De cao-onderhandelaars toerden in september door het land om schoolleiders nader te informeren over de inhoud en achtergronden van de CAO PO 2018-2019. Ook kwam de (vervolg)inzet van de AVS voor de cao vanaf maart 2019 aan bod. “Erg waardevol voor de beeldvorming en het vertrouwen in een goed vervolg.”

24 #wijschoolleiders slaan alarm
Op 12 september klonk het startschot van de AVS-acties voor een beter salaris en minder werkdruk voor schoolleiders in het primair onderwijs. Op veel scholen vond om 9 uur de jaarlijkse ontruimingsoefening plaats – een van de verantwoordelijkheden van de schoolleider – inclusief brandalarmtest, waartoe de AVS collectief had opgeroepen.

Iedere maand

05 Illustratie Djanko

13 Boeksignalering
Inductiebeleid voor startende leraren

19 Zo kan het ook!
Teach-nasium laat leerlingen kennismaken met onderwijsvak

29 Politieke column
Peter Kwint (SP)

30 Van de AVS

32 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Nieuwe leergang: Stimulerend beoordelen, gespreksvoering in een breed perspectief

36 Voor u geselecteerd