Kader Primair AVS — Jrg. 23 (september 2017) nr. 1

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Kracht van kennis delen

14 Leren van excellente scholen
De kwaliteitskloof tussen scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie is groot als je als school stappen wilt zetten, ga dan eens kijken bij scholen die verder zijn, zoals excellente scholen. Overdracht van expertise is soms lastig, maar zeker niet omgelijk.

18 Operatie Regels Ruimen: ‘Heb vertrouwen in je professionaliteit’
Pilotscholen bezoeken inspiratiescholen

22 Inspiratie van buiten
Het is nog geen gemeengoed dat schoolleiders kennis ‘van buiten’ halen bij leidinggevenden uit andere sectoren. Maar de blik naar en van buiten is goed voor de school, blijkt uit ervaringen die er wel zijn. “Onze vestigingsmanager kun je vergelijken met een schoolleider”, aldus CEO bij Randstad Jacques van den Broek.

Actueel

03 Pabo-studenten tevreden over opleiding, maar instroom daalt elk jaar
Arbeidsmarktanalyse en imagocampagne lerarentekort

05 Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren
Expertise onderwijsprofessionals essentieel

06 Schoolleiders profiteren van scholing voor eigen ontwikkeling en die van de school
Effecten formeel en informeel leren onderzocht

Verder in dit nummer

10 ‘Gun elke schoolleider dagelijks tien minuten uit het raam staren’
De governance-structuur van de AVS is veranderd. Met vanaf dit schooljaar een rol voor vicevoorzitter Ingrid Doornbos. De van huis uit onderwijskundige, met veel leidinggevende ervaring, kijkt uit naar het werken voor en met schoolleiders. “Wat ik roep is hoe ik het zelf doe.”

32 Peentjes zweten in benauwde klas
Energiebesparing staat voorop bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Aan het binnenmilieu wordt vaak nauwelijks gedacht. Uit onderzoek blijkt echter dat scholen die met beide factoren rekening houden, uiteindelijk goedkoper uit zijn.

Iedere maand

09 Illustratie Djanko

27 Zo kan het ook!
Water als eye opener

28 Passend onderwijs
Kennis en kunde delen binnen en buiten het speciaal onderwijs

37 Politieke column
Eppo Bruins (ChristenUnie)

38 Van de AVS

40 AVS Centrum Educatief Leiderschap
Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs

44 Voor u geselecteerd

47 Boekbespreking
‘Het einde van het midden’