Kader Primair Avs — Jrg. 18 (mei 2013) nr. 9

Deze editie is als PDF beschikbaar

THEMA | WAT EEN VAK!

16 Een ambitieus beroep
Van hoofd van de school naar directeur

20 De schoolleider is coach en inspirator
‘Bevlogenheid is belangrijk’

24 Eerste onder gelijken
Het aanzien van de schoolleider beweegt mee met dat van de leerkracht

Verder in dit nummer

12 ‘Tussenschoolse opvang blijft een ondergeschoven kindje’
Een op de vijf schoolleiders ontevreden over overblijf

34 Leren lezen begint met klank
Programma Fonemisch Bewustzijn

Iedere maand

11 Illustratie | Jos Collignon

29 Zo kan het ook! | Good practice
Van overblijfmoeder tot geschoolde opvangkracht

31 Goed onderwijsbestuur
Publieke belangen dienen

32 Speciaal (basis)onderwijs
Regionaal ondersteuningsplan vervangt zoegplan samenwerkingsverband

39 Politieke column

Jasper van Dijk (SP)

40 Van de AVS

42 AVS School for Leadership

46 Voor u geselecteerd

48 Boekbespreking
Vijftig managementtechnieken om een school te leiden