Kader Primair Avs — Jrg. 16 (december 2010) nr. 4

ACTUEEL


2 Onderwijsraad: ‘Term ‘College van Bestuur’ staat te ver af van primair proces’
Inrichting grote besturen en instellingen


THEMA | SCHOOL EN OUDERS


10 Onduidelijkheid nekt ouderbetrokkenheid
Vertel wat je verwacht en maak goede match


14 Opvoeden: het grijze gebied tussen school en ouders
Vetrandjes of rekenfoutjes


18 De meerwaarde van een goed draaiende MR

Good practices oudergeleding medezeggenschap


22 Van wie is de school?
Schoolleiders over hoever de invloed van de ouders reikt


VERDER IN DIT NUMMER30 ‘Schrijf eens op hoeveel lestijd je kwijt bent aan onzinactiviteiten’
Pleidooi voor de no-nonsense school


34 ‘Hoe minder schotten, hoe beter’
Scholen streven naar betere overgang po-vo


38 ‘Vroeg omgaan met vreemde talen opent deuren’
Interview directeur


IEDERE MAAND


9 Illustratie Jos Collignon


24 Uw mening telt | peiling


26 Zo kan het ook – Good practice


27 Eindverantwoordelijk management


28 Speciaal (basis)onderwijs


41 Politieke Column


42 Van de AVS

44 AVS School for Leadership


46 Voor u geselecteerd


47 Boekbespreking