Kader Primair Avs — Jrg. 14 (maart 2009) nr. 8

ACTUEEL
THEMA | PROFFESIONALISEREN14 Leidinggeven aan professionals: wŽl doen!

Een toenemend aantal hoogopgeleide Nederlanders, gepaard met de groei van de kenniseconomie, stelt de schoolleider voor de uitdaging om leiding te geven aan zelfstandige en mondige werknemers. Hoe geef je leiding aan deze zogeheten professionals?


18 `Scholing door derden leverde niet genoeg op’

Steeds vaker kiezen schoolbesturen ervoor scholing en professionalisering intern te organiseren, vaak onder de noemer `academie’. De kosten spelen een rol, maar belangrijker vinden de besturen het om meer invloed op het scholingsaanbod te hebben.


22 Klaar voor de toekomst

Extra geld voor professionalisering gaat tegenwoordig rechtstreeks naar de scholen en dat heeft effect. Er is sprake van een explosieve groei van het aanbod trainingen en cursussen. Logisch: het vak van schoolleider is veranderd


28 De zaag scherp houden

Professionele ontwikkeling komt het best tot stand in kritische dialoog met collega’s, daarvan zijn Albert Greven en Els Drenth overtuigd. Zij maken deel uit van een groep van 15 directeuren die elkaar jaarlijks treffen tijdens zelfgeorganiseerde tweedaag


VERDER IN DIT NUMMER38 `Leiderschap is aan te leren’ – Congresverslag AVS Congres 2009

Ondanks dat wŽŽr meer schoolleiders op 20 maart de weg naar Nieuwegein wisten te vinden, was het AVS congres 2009 – met als thema `Leiden met lef’ – een intieme bijeenkomst. Met ruimte voor reflectie, discussie en `gewoon even stilstaan bij je werk’.


42 Opbrengstgericht werken: de hele school in beeld

Tweederde van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat de eigen leerlingen tekortschieten op het punt van kennis en vaardigheden. Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen.


46 De generatiemix

De tijdgeest van de periode waarin iemand volwassen wordt, heeft een belangrijke invloed op opvattingen en gedrag. Wat voor een twintiger vanzelf spreekt, is voor een vijftigplusser onbespreekbaar.


IEDERE MAAND


7 Illustratie Jos Collignon


18 Uw mening telt | peiling


33 Zo kan het ook – Opklapbare computer op elke werkplek

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. De Jan Ligthartschool Driecant in Tilburg kreeg onverwacht 30 `thin tables’ cadeau.


35 Eindverantwoordelijk management – Vitaal leiden

Bovenschools managers en bestuurders hebben een cruciale rol in het signaleren van te grote werkdruk en de mogelijke gevolgen daarvan. Daarbij kan het zinvol zijn hun directeuren te wijzen op de mogelijkheden van `Vitaal leiden’.


37 Speciaal (basis)onderwijs – Ondersteuning gezin met kind met beperking kan beter

De hulp en zorg aan gezinnen met een kind met een beperking kan beter, volgens organisaties als de WECRaad, MEE Nederland, de Vereniging van motorisch gehandicapte kinderen (BOSK) en Zorgverzekeraars Nederland.


51 Politieke column – Luisteren

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Manja Smits, woordvoerder Onderwijs namens de Socialistische Partij (SP) in de Tweede Kamer.


52 Van de AVS

54 AVS School for Leadership


56 Voor u geselecteerd