Kader Primair Avs — Jrg. 14 (januari 2009) nr. 5

THEMA | HORIZONTALE VERANTWOORDING

8 Het hoe en waarom van meervoudige publieke verantwoording
Eén op de twee deelnemers aan de peiling op het AVS Scholenportaal noemt horizontale verantwoording `een Haags verzinsel waar ik het nut niet van inzie´ en voor nog eens 20 procent geldt dit gedeeltelijk. Slechts één op de drie is dus positief over horizontale verantwoording. Schokkend? Een betoog door twee deskundige auteurs over het nut van en de worsteling met horizontale verantwoording anno 2009.

12 Interactie met directie is belangrijk
De meeste basisscholen kunnen niet goed met ouders communiceren””, vindt ITS-onderzoeker Frederik Smit. Hij, en twee vertegenwoordigers van ouderverenigingen, leggen uit welke informatie ouders van een school willen hebben en hoe ze die graag ontvangen. “Een school zou ouders het gevoel moeten geven dat ze een partnerschap aangaan.”

16 Communiceren met het jaarverslag
Hallo,contact!
De invoering van het verplichte jaarverslag in het primair onderwijs moest ook de horizontale verantwoording een impuls geven: meer communicatie met de omgeving van de school. Het lijkt er echter op dat dat doel nog niet helemaal uit de verf is gekomen. Degenen die er wel werk van hebben gemaakt zien vooral veel kansen, mits de school het verslag niet tot een archiefstuk laat versloffen. “Je kunt per jaar kijken welke partijen je gericht aanschrijft.”

20 `Wij zijn voortdurend in dialoog´
Scholen profileren zich op hun sterke punten. Sommige kiezen een unique sellingpoint, waarmee ze zich presenteren en waarover zij vervolgens ook meer dan `sec´ verantwoording afleggen. Hoe gaat dit proces in z´n werk als je met een onderscheidend kenmerk de markt op bent gegaan? Drie portretten van scholen die kozen voor een specifiek profiel.

VERDER IN DIT NUMMER

30 Andere speerpunten tijdens de onderwijsbegrotings-behandeling
Ondersteuning lijkt van agenda verdwenen
Genoeg geld voor een ondersteunende kracht op élke school: dat doel leek een stapje dichterbij toen na de actie `Help! De school verzuipt´ het bedrag voor ondersteuning werd verhoogd naar dertig miljoen. Maar bij de behandeling van de Onderwijsbegroting, afgelopen december, kwam dit onderwerp nauwelijks ter sprake. Hoger op de agenda van de Tweede Kamer stonden de fusietoets en de onderwijskwaliteit

34 Blijf trouw aan je eigen waarden
`Als je je waarden consistent uitdraagt, is dat aanstekelijk voor anderen´ – Roos Vonk
Blijf trouw aan je eigen waarden en draag die waarden ook uit. Dat is de belangrijkste boodschap van psychologe Roos Vonk, een van de sprekers op het komende AVS-congres in maart. De schoolleider die deze boodschap ter harte neemt, zal het team inspireren om het beste uit zichzelf te halen.

38 Verdiepen in cultuurverschillen
Radicalisering vóór zijn
Enkele scholen in het primair onderwijs kregen de afgelopen jaren te maken met extreme uitspraken en gedrag van leerlingen. Een preventieve aanpak lijkt het beste te werken om ervoor te zorgen dat leerlingen niet gaan radicaliseren. Ook is aandacht voor cultuurverschillen en religie belangrijk om te voorkomen dat leerlingen zich buitengesloten voelen.

IEDERE MAAND

25 Zo kan het ook – Good practice
gebarentaal is `vak apart´
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Vrije school Mareland uit Leiden nam een doof meisje op en introduceerde daarom gebarentaal voor haar groep. Volgens de directeur een `zeldzaamheid´, die past bij hun visie op inclusief onderwijs.

27 Eindverantwoordelijk management
Functiemix: relatie tussen beloning en kwaliteit
In het convenant `Leerkracht van Nederland´ is afgesproken dat per 1 augustus 2010 een start wordt gemaakt met de invoering van meer hogere leraarsfuncties. Het eindresultaat moet in augustus 2014 zijn bereikt: 40 procent LB-functies en 2 procent LC-functies in het basisonderwijs. In het speciaal (basis) onderwijs gaat het om 14 procent LC-functies. Momenteel vallen de meest leerkrachten nog in de lagere LA-schaal. Hoe scholen zich nu al op kunnen voorbereiden op deze `functiemix´.

29 Speciaal (basis)onderwijs
Speciaal basisonderwijs weer een stap vooruit
Het jaarlijks congres van het SBOWerkverband vond begin december 2008 plaats in Zeist, en droeg het thema `Het SBO weer een stap vooruit!´. Staatsecretaris Sharon Dijksma, gast en spreker, had helaas kort te voren laten weten – ondanks haar eerdere toezegging – toch niet te zullen komen. Jammer voor de ruim 170 deelnemers. Jammer ook voor haar, want parlementaire verplichtingen zijn ongetwijfeld belangrijk, maar ontwikkelingen in deze specialistische vorm van onderwijs staan ook hoog op de agenda van de staatssecretaris.

45 Politieke column
Goede onderwijsvoornemens. Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Ineke Dezentje Hamming-Bluemink, woordvoerder Onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer.