Kader Primair Avs — Jrg. 10 (november 2004) Nr. 3

Thema: (SPECIALE) LEERLINGENZORG

1 Acties, geen acties
KADERSPEL
Ton Duif

ACTUEEL
2 Onderwijs er financieel op achteruit
2 CAO-PO verlengd tot 2005
3 Meer geld voor opleiden in de speciale basisscholen
4 Onderwijsacties van de baan
4 Minder mannen in het onderwijs

5 “Weet je wat ik het leukst vind van de Pabo?”
ILLUSTRATIE
Jos Collignon

6 Tweede Kamer behandelt onderwijsbegroting
6 Extra geld tussenschoolse opvang sbo te laag
7 Protocol ‘Signalering huiselijk geweld’
8 AVS-ledenvergadering

12 Taalachterstand in Friesland
THEMA
Digitale leerlingvolgsysteem helpt bij wegwerken taalachterstand.
Het aantal achterstandskinderen op het Friese ‘It Holdersnst’ ligt rond de vijftig procent. Directeur Willem Wouda kent de achterstandsproblematiek uit eigen ervaring: hij komt uit een gezin met ouders die alleen de basisschool doorlopen hebben en was dus zelf een 1,25-leerling.

16 De rugzak
THEMA
Hoe gaan scholen om met rugzakleerlingen? Over zorgteams, ambulante begeleiding en de draagkracht van het team.

22 Kleinschaligheid groot goed
THEMA
Directeur Richard Renkers heeft een sterke band met zijn leerlingen. Hij kent ze allemaal, ook hun ouders, en koestert de kleinschaligheid van zijn school.

26 Vertrouwen opgezegd
Het basisonderwijs is een van de weinige bedrijfstakken waar teamleden er regelmatig in slagen hun directeuren weg te sturen. Voor veel schoolleiders komt het vaak als een donderslag bij heldere hemel als een team het vertrouwen opzegt. Wat moet je als bovenschools manager eb als bestuur doen wanneer schoolleider en team in een acute crisis zitten?

31 Plezier in je werk
Personeelsdag voor Rotterdams onderwijspersoneel

32 “Wij houden elkaar scherp”
De AVS-commissie Onderwijs geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de AVS. Kader Primair schoof aan bij een bijeenkomst van deze commissie en volgde een presentatie over kwaliteitsontwikkeling. Hoe vinden de leden dat de commissie functioneert?

34 Prijzen voor integraal personeelsbeleid
Acht scholen laten zien wat zij bereikt hebben met IPB

38 Teamonderwijs Op Maat
Startdag om ervaringen te delen

41 Serviceberichten
– Leidinggeven is afscheid nemen van het team(-lid zijn) (Nascholingsprogramma)
– ICT en speciaal onderwijs (Internet)
– Klimwand in het speellokaal (Internet)
– Resultaten van leerlingen op het net (Internet)
– Rekenen en wiskunde in het sbo (Conferentie)
– AVS Voordeel (Iets voor u?)
– Het leren van leraren (Bovenschools management)
– Zin in leren (Kalender)
– Mogen peuters nog peuteren? (Congres)
– Q* Primair breidt aanbod uit (Masterclass)
– Managementondersteuning sbo (Netwerk)
– Bezinningsweek voor schoolleiders (Cursusweek)
– Kwaliteitszorg is een werkwijze (Boek)
– Schoolgezondheidsmeter (Onderzoeksinstrument)
– Alle scholen op ŽŽn site (Internet)

48 Bestellijst AVS