JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 101 (december 2016) nr. 4

06 Het (on)gelijk van leerlingen
Mark van der Veen
Leerlingen die cijfers geven aan hun leerkracht en studenten als partner op de hogeschool. Dit zijn twee voorbeelden van de algemene trend dat leerlingen en studenten steeds meer een centrale rol in het onderwijs krijgen. Er zijn tegenwoordig ook scholen die leerlingen zitting laten nemen in sollicitatiecommissies. Maar zijn deze idee├źn wel verstandig?

11 Lees JSW digitaal

12 Begrijpend lezen aangepakt
Jeannette Oskam
Begrijpend lezen wordt gezien als de basis voor vrijwel alle schoolvakken. Voor gedetailleerd begrip moet 95 procent van de woorden uit een tekst bekend zijn. Bovendien moeten kinderen tijdens realistisch rekenen, waarbij verhaalsommen centraal staan, begrijpend lezen tijdens rekenen. Met kleine aanpassingen kun je meer opbrengsten halen uit de lessen begrijpend lezen.

18 Eigen leervragen in mindmaps
Harry Stokhof, Bregje de Vries, Rob Martens en Theo Bastiaens
De nieuwsgierigheid van leerlingen is een krachtige bron voor leren, want leerlingen kunnen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid allerlei vragen stellen. Bijvoorbeeld opzoek-, uitzoek-, en onderzoeksvragen. Veel leerkrachten zoeken naar manieren om leerlingen te laten leren vanuit hun eigen leervragen. Bij vraaggestuurd onderwijs kunnen mindmaps houvast bieden.

29 Lezersactie

32 Leerwinst en toegevoegde waarde
Ad Kappen
Twee begrippen staan centraal om de kwaliteit van een school te bepalen, namelijk leerwinst en toegevoegde waarde. Het gaat dan niet om het behaalde resultaat, maar om de groei in vaardigheidsscore. Als de leerwinst, de behaalde groei in vaardigheidsscore, groter is dan de verwachte groei, dan heeft de school toegevoegde waarde. Hoe kan de school de groei in vaardigheidsscore groter laten zijn dan de verwachte groei?

46 Verwacht in JSW

Rubrieken:

16 www.jsw

22 Uitgelicht

25 Praktijk

30 Schoolweek

36 Open boek

39 Van de stapel

42 Gereedschap