JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 99 (januari 2015) nr. 5

Samenwerken aan de onderwijskwaliteit
Ineke Westbroek
Het huidige Nederlandse onderwijssysteem functioneert beter als leerkrachten meer bij het ontwerp zouden worden betrokken. Dit vindt Stichting Leraren met Lef (LmL), een netwerk opgericht door onderwijsgevenden en onderwijsondersteuners en gefinancierd door OC&W en diverse onderwijsorganisaties. Hoe zij dat doen lees je in dit artikel.

12 Begrijpend leesonderwijs: verbeter de resultaten
Martine Gijsel, Ingrid Snoeijer en Sandra Geerdink
Veel basisscholen kampen met tegenvallende resultaten bij begrijpend lezen. Hoe kunnen de resultaten verbeterd worden? Wat is hierbij je rol als leerkracht? Deze vragen vormden het uitgangspunt van onderzoek op de Borgloschool in Deventer. Lees over de bevindingen in deze bijdrage.

18 Creatief en vindingrijk denken met je klas
David van der Klooij en Anouk Wissink
Probleemoplossend en creatief, grensverleggend denken zijn nieuwe vaardigheden waaraan gewerkt wordt op de basisschool. Hoe kun je het creatief denken en de nieuwsgierigheid van je leerlingen stimuleren?

32 W&T integreren op niveau
Rens Gresnigt en Lou Slangen
Het Nationale Techniekpact wil dat basisscholen meer aandacht aan Wetenschap & Technologie besteden. Maar hoe doe je dat in een toch al druk onderwijsprogramma? In dit artikel zien we verschillende manieren om W&T in samenhang met andere vakken vorm te geven. Welke vorm zou je kiezen?

40 Laat leerlingen samenwerkend lezen
Kitty Oude Kamphuis
Samenwerken is populair, leerlingen en leerkrachten profiteren ervan. Ook bij begrijpend lezen blijkt samenwerken erg effectief te zijn. PALS (Peer Assisted Learning Strategies) is een samenwerkingsaanpak die je kunt inzetten bij begrijpend lezen. Hoe voer je dit in? Met welke condities moet je rekening houden?

Rubrieken

16 www.jsw
22 Uitgelicht
25 Praktijk
30 Schoolweek
36 Open boek
39 Van de stapel
46 Gereedschap