JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 97 (januari 2013) Nr. 5

3 Succes verzekerd?
VAN DE REDACTIE
Martin Bootsma

6 Voice Dialogue methode: Lesgeven vanuit je kracht
Yvonne Heus
PROFESSIONALISERING
Dit artikel beschrijft de methode Voice Dialogue als krachtig middel voor persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing van leerkrachten. De methode kan worden toegepast als individueel reflectiemiddel en in intervisie en collegiale gesprekken.

14 Wereldburgerschap op de basisschool / De school als oefenplaats
ORIENTATIE OP MENS EN WERELD
Jan de Bas
De Rotterdamse basisschool Cosmicus is gespecialiseerd in wereldburgerschap. Biedt het concept van wereldburgerschap op de Cosmicus aanknopingspunten voor andere basisscholen? Waarom moeten scholen aan wereldburgerschapsvorming doen? En welke materialen hebben scholen ter beschikking?

20 Verhoging van en begrip voor leesmotivatie
TAAL
Paul Filipiak
Terwijl kerndoel 9 ons aanspoort om kinderen plezier te laten krijgen in het lezen van voor hem bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten, neemt het leesplezier gaandeweg de basisschool af. In dit artikel wordt de invloed besproken van leesdidactiek, leesmethoden en werkvormen op het leesplezier van kinderen. Hoe verhoog je de leesmotivatie?

32 Aanpak van buitenspel en plaats in het onderwijs / Is buitenspelen op school lestijd?
OVERIG
Ben Schapendonk
Veel leerkrachten zijn van mening dat kinderen veel kunnen leren tijdens het buitenspelen. Je kunt de buitenspeeltijd bijvoorbeeld inzetten voor nagenoeg alle activiteiten uit de gymles. Maar wat komt er allemaal bij kijken voor we buitenspelen echt lestijd mogen noemen?

38 Zicht op de kwaliteit / Collegiale visitatie: een goed instrument?
PROFESSIONALISERING
Sikko de Jong, Piet Massolt
Er wordt veel gesproken over de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld tijdens de teamvergaderingen. Maar zijn de opmerkingen die dan gemaakt worden niet subjectief? Hoe krijgen we een objectief beeld van de kwaliteit van ons onderwijs?

RUBRIEKEN

10 Wachtwoord
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In deze rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

18 Uitgelicht
– Congres Autisme
– Bru-taal
– Positief zelfbeeld
– Cultuur en Onderwijs Beurs
– Beter spellen
– Waar is Vincent?
– Klokhuis 25 jaar
– Agenda

25 Spelen met spelling
PRAKTIJK
Tjalling Brouwer
Veel scholen zijn bezig met het verbeteren van spellingsonderwijs. Spelen met spelling is een effectieve, leuke en activerende manier om aangeboden spellingscategorie‘n te herhalen.

30 De schoolweek van: Jeffrey Swerissen
SCHOOLWEEK
Jeffrey Swerissen (23 jaar) is ICT-cošrdinator en leerkracht van groep 7 (maandag en dinsdag) en groep 8 (donderdag en vrijdag) op de Bosbergschool te Hollandsche Rading.

37 Inspiratie
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Samen sterk: ouders & school
– Levenslessen. Inspiratiebron voor het onderwijs
– Inspiratieboek sociale media op de basisschool: de leerkracht maakt het verschil

42 Lezen, leren, leven
OPEN BOEK
Jos Walta
Door de opkomst van andere media lijkt het bestaan van het boek onder druk te komen staan. Het is daarom zinvol stil te blijven staan bij hoe een kinderboek zich verhoudt tot andere media en kunstproducten.

46 Argus Clou Aardrijkskunde
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Uitgeverij Malmberg schakelde een reclamebureau en kinderboekenschrijvers in om mee te werken aan de methodes aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Het resulteerde in informatief lesmateriaal met fictieve inslag, starring Argus Clou, professor in ‘alles’.

50 Verwacht in JSW
– Doelgericht veranderen
– De impact van feedback
– Genderbewust lesgeven
– Argus Clou: N&T en Geschiedenis