JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 97 (februari 2013) Nr. 6

3 Kwaliteit
VAN DE REDACTIE
Mark van der Pol

6 Sterke rekenaars uitdagen
Marloes van der Laan, Michel Rook
REKEN-WISKUNDE
Op Hogeschool Windesheim voeren pabostudenten een praktijkgericht afstudeeronderzoek uit tijdens de LIO-stage. In dit artikel delen we de kennis van een onderzoek binnen het onderzoeksthema ‘gedifferentieerd rekenonderwijs’. Hoe kunnen leerkrachten (zeer) sterke rekenaars uitdagen en motiveren.

14 Genderbewust lesgeven
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Lisette Wouters
Leerkrachten streven ernaar ieder kind als individu te behandelen in de klas. Toch is de kans groot dat het geslacht van leerlingen onbewust invloed heeft op de manier waarop je met ze omgaat. Wat zijn daarvan de gevolgen?

20 Kwalitatief goede feedback
PROFESSIONALISERING
Daisy Mertens
Het verbeteren van de kwaliteit van goede, betekenisvolle feedback, leidt volgens de wetenschappers tot betere leerprestaties. Maar hoe kan een leerkracht de kwaliteit van de feedback aan leerlingen verbeteren?

32 Doelgericht veranderen op schoolniveau
PROFESSIONALISERING
Michiel Santegoeds
Een schoolorganisatie is een complexe omgeving. Wil je binnen die omgeving een succesvol veranderingstraject opzetten, dan zijn er vele factoren om rekening mee te houden. met collega’s kun je een zelfsturende taakgroep vormen en het voortouw nemen in een verandering.

38 Een angstig kind in de rouw
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Helma Feunekes-Colijn
Van alle gedragsproblemen op scholen wordt angstig gedrag het meest waargenomen. Het is een van de reacties die optreden bij een rouwproces. Hoe ga je hier als leerkracht, begeleider en school mee om?

RUBRIEKEN

10 Hallo wereld
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
In de rubriek tips om alles uit de computer te halen voor het gebruik in de klas.

13 Voordeel voor abonnees
– Burgerschapsvorming
– Vitaal voor de klas
– Junior Coachkaarten
– Help schoolkinderen hun boosheid te hanteren

18 Uitgelicht
– Dolfje Weerwolfje Tegen pesten
– Positief groepsklimaat
– Taalzee

19 Lezersactie
Win de Canon van het Onderwijs

23 Werkwijze
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Autisme in school
– Burgerschapsvorming
– Groepsplan Gedrag

25 Ostomachion
PRAKTIJK
Magda van der Wulp
Op zoek naar een interessant onderwerp voor de praktijkbijdrage stuitte ik op de website van Bart Vermeulen en Suzanne Wouda: http://www.inspiratievooronderwijs.nl (IVO). IVO biedt diverse lesidee‘n die goed inzetbaar zijn in de dagelijkse onderwijspraktijk.

30 De schoolweek van Femke Hendriks
SCHOOLWEEK
Femke Hendriks (38 jaar) is drie dagen per week werkzaam al;s adjunct-directeur op bs De Vijf Hoeven in Tilburg.

36 De kunst van het lezen
OPEN BOEK
Marieke Baselmans
Kunst is een belangrijke hefboom om te komen tot sociaal en cognitief leren. Er bestaan talloze kinderboeken over dit thema.

42 Twee methoden Argus Clou
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Vorige maand hebben we kennisgemaakt met de methode Argus Clou Aardrijkskunde van Malmberg. Aangezien professor Argus Clou professor in ‘alles’ is, leidt hij de leerlingen ook door de wondere wereld van Argus Clou Natuur en techniek en Argus Clou Geschiedenis.

46 Verwacht in JSW
– Probleemgedrag of niet?
– Maatwerk: De Hoeksteen
– We willen wel, maar hoe?
– Leerkracht en leeskracht