JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 96 (februari 2012) Nr. 6

3 En toch …
VAN DE REDACTIE
Mark van der Pol
Onze opdracht gaat verder dan de Cito-eindtoets…

6 Groepsgewijs hardop lezen
Henk Blok, Ron Oostdam, Conny Boendermaker
In het maartnummer 2011 van JSW stond een artikel over begeleid hardop lezen. Hierin werd de effectiviteit van individuele leeshulp in de vorm van begeleid hardop lezen aangetoond. In dit artikel laten de auteurs zien dat begeleid hardop lezen ook effectief is wanneer het wordt toegepast in groepjes van drie leerlingen. Zo levert het schaalvoordeel op.

14 Pleidooi voor waardengedreven onderwijs
Petra Pronk
Taal en rekenen vormen belangrijke onderdelen van het basisonderwijs. En terecht. Geen leerkracht die dat zal bestrijden. Maar steeds meer leerkrachten hebben het gevoel dat de balans misschien iets te veel is doorgeslagen. In dit artikel wordt vanuit verschillende hoeken een pleidooi gehouden voor waardengedreven onderwijs.

20 Speciaal onderwijs: Laat zien waar je trots op bent!
Eveline Storms
Het kabinet heeft forse bezuinigingen en een grootscheepse stelselwijziging aangekondigd voor het speciaal onderwijs. Voor onderwijsorganisaties Het Driespan en Saltho Onderwijs in respectievelijk West- en Oost-Brabant was dit reden om een tegengeluid te laten horen en te vertellen waar ze trots op zijn binnen hun werk.

32 Onderwijsondersteuning door ouders / Het verborgen kapitaal van de school
Hans Christiaanse
School en ouders hebben een gezamenlijk belang: het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Ouderbetrokkenheid bij het leren thuis blijkt een effectieve manier op de leerprestaties te verhogen. Dit artikel laat zien op welke manier deze onderwijsondersteunende rol door ouders kan worden ingevuld.

42 Kinderen met een trauma / Structuur en veiligheid helpt
Christel Bos
Leerkrachten kunnen een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van een kind met een traumatische ervaring, zegt onderzoeker Eva Alisic. Met haar onderzoek geeft zij antwoord op de vraag hoe je leerlingen die een schokkende gebeurtenis meemaakten, het beste kunt helpen.

RUBRIEKEN

10 GPS
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Hier elke maand tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

18 Kamishibai
OPEN BOEK
Jos Walta
Het vertelkastje of Kamishibai wordt steeds meer gebruikt bij peuters en kleuters. Een aantal suggesties om de mogelijkheden te verruimen.

25 Tekenen bij muziek
PRAKTIJK
Magda van der Wulp, Marcel van der Wulp
Muziekonderwijs is goed voor kinderen! Toch hebben niet alle kinderen op school de mogelijkheid om muziek te maken of om naar verschillende soorten muziek te luisteren. Deze praktijk besteedt aandacht aan muziekonderwijs.

29 Lezersactie

30 De schoolweek van: Sietske Doijer
SCHOOLWEEK
Een kijkje nemen in de keuken van een andere klas? Een andere school? Lees over de schoolweek van Sietske Doijer (21). Ze is onderwijsassistent op de Berg en Boschschool te Bilthoven, Speciaal onderwijs cluster 4. Voor de kinderen zijn fictieve namen gebruikt.

36 Kort & Kort ICT
– Hoofdluis
– Jaar van de bij
– Lespakket WNF
– London 2012
– Onderwijswerkbladen
– Rekenen op maat

40 Voorrang verlenen in je hoofd
PENDELEN IN JE HOOFD
Vincent Klabbers
Vier kinderen in de bouwhoek. Zo hoort het ook volgens de klassenregels van juffrouw JosŽ. Hoe reageert de juf als Thijs als vijfde leerling naar de bouwhoek loopt om mee te spelen.

46 Speurtocht (versie 2)
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
In de rubriek Gereedschap bespreekt Joop Stoeldraijer ieder maand een lesmethode. Deze keer: Speurtocht (versie 2), een lesmethode geschiedenis, uitgegeven door ThiemeMeulenhof.

46 Begeleiding
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek
– Groepsdynamica: ‘Ontwikkeling in de groep’
– Hoogsensitiviteit: ‘Mijn kind is hooggevoelig’
– ADHD: ‘ADHD bij kinderen’