JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 95 (februari 2011) Nr. 6

3 Ronde van Pisa
VAN DE REDACTIE
Ruud Barnhoorn
Ik moet u bekennen…

6 Betere spellingsresultaten
DOELGERICHTE INSTRUCTIE
Tseard Veenstar, Marjolein Korstanje
Als de resultaten van het spellingsonderwijs te wensen overlaten, ligt het voor de hand om hier flink op in te zetten. Maar welke factoren zijn hierop van invloed? De auteurs pleiten voor het effectiever laten verlopen van de spellingslessen door middel van doelgerichte instructies.

12 Kijken met een andere bril
SPREEK- EN TAALMOEILIJKHEDEN
Lidewij Hartman
Taal speelt een rol bij alle dagelijkse lessen en activiteiten op school. Maar als een kind ernstige spraak- / taalmoeilijkheden (ESM) heeft, is geen enkel vak op school zonder meer goed te volgen. Zo vroeg mogelijk moeilijkheden met taal en spraak bij het kind signaleren, voorkomt problemen op latere leeftijd. Goede begeleiding is daarbij onontbeerlijk.

18 Hoe leer je letters het beste aan
SCHRIFTONTWIKKELING
Astrid Scholten, Ben Hamerling
Schrijfmethoden maken gebruik van verschillende uitgangspunten, die vaak nauwelijks tot niet door onderzoek zijn onderbouwd en zonder een inhoudelijke toelichting grote verwarring veroorzaken. De auteurs laten zien hoe letters het beste kunnen worden aangeleerd en wat de meest voor de hand liggende cues zijn om kinderen te leren schrijven.

34 Een vertrouwde plek voor verwerking
SCHEIDINGSKINDEREN
Erma van Dijk
EŽn op de zes kinderen krijgt op een dag te horen dat zijn ouders gaan scheiden. Hoe ga je als leerkracht om met scheidingskinderen in de klas? En welke rol kan school hierin spelen?

42 Op de bres voor het scharrelkind
DE NATUUR IN
Christel Bos
Kinderen vinden het vaak heerlijk om in het bos te struinen en bij de sloot te scharrelen. Het is jammer dat het steeds minder kinderen gegeven is van de natuur te genieten. Voor basisscholen daarom een goede reden om leerlingen mee naar buiten te nemen. In de aanloop naar de lente worden in dit artikel alvast idee‘n hiervoor gepresenteerd.

RUBRIEKEN

10 Kennis
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Wil je alles uit je computer halen voor het gebruik in de klas? Elke maand geeft Gerard DŸmmer tips om jezelf te professionaliseren, over werkvormen die je kunt toepassen, over het digibord, interessante websites en de nieuwste ontwikkelingen.

22 Kort & Kort ICT

25 Mediagebruik
PRAKTIJK
Dianne Kruijver
‘Mediawijsheid is alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol spelen.’ (Bron: Raad voor Cultuur). In deze praktijkbijdrage enkele suggesties voor het inzetten van media in de klas.

30 De schoolweek van…
SCHOOLWEEK
Eugenie van Dijck
De schoolweek van Eugenie van Dijck (45), zij werkt 1 dag per week als psycholoog voor de Begeleidingsdienst voor vrijescholen en 3 dagen als leerkracht in klas 6 (groep 8) van De Vrije School Michael in Bussum.

33 Gezocht
JSW zoekt nieuwe redactieleden

38 Canon
OPEN BOEK
Jos Walta
Bij de canon van de geschiedenis is een brochure met geschikte kinderboeken verschenen. In navolging van de historische canon werd er ook een canon van de jeugdliteratuur samengesteld.

40 Aquarium
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Uit mijn lagere schooltijd herinner ik mij de rekenopgaven over aquaria. het vinden van de juiste uitkomsten was meestal geen probleem, maar echt begrip krijgen van inhoud en liters is toen nauwelijks gelukt…

46 Geschiedenis
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Deze Gereedschap besteedt aandacht aan zes verschillende geschiedenis methodes van drie uitgeverijen: Wijzer door de tijd, Een zee van tijd, Bij de tijd, Tijdstip, Brandaan en De Trek. Ze zijn ingedeeld volgens de nieuwe tijdvakindeling.

50 Opvoeding
VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek