JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 94 (november 2009) Nr. 3

3 Leren
VAN DE REDACTIE
Johan Bosma

6 Een AVI-niveau omhoog
Tessa Egbertsen
Is het mogelijk cluster 4-leerlingen met behulp van een programma voor lezen in ŽŽn maand ŽŽn AVI-niveau omhoog te laten gaan? Het interventieprogramma dat de auteur inzette bij zwakke lezers leverde goede resultaten op.

12 De sleutel tot rekensucces
Gert Gelderblom
Goed rekenonderwijs werkt door in de hele verdere schoolloopbaan van een kind. Maar wat doet ertoe bij goed rekenonderwijs? En waar moeten scholen en leerkrachten op letten?

20 Islamitische kunstvaardigheden in de praktijk
Farouk Bena•ssa
Een project van Edux Onderwijsadvies in het kader van cultuureducatie. Hoeveel verstand heb je van islamitische kunst? Kun je geometrische figuren tekenen? Leer het en breng het over op leerlingen.

32
Kijken met kinderen
Vincent Klabbers
School Video Interactie Begeleiding is een methodiek waarmee leerkrachten doelgericht kunnen werken aan eigen leervragen. Kijken met kinderen brengt leerprocessen op twee niveaus op gang: Kinderen leren met een planmatige aanpak hun leer en werkgedrag te ontwikkelen en leerkrachten leren de kinderen hierin te begeleiden.

46 Kinderyoga

Femmy Brug, Hilde van Wageningen
Yoga voor kinderen? Je leest er steeds meer over in kranten en tijdschriften. In dit artikel vertellen de auteurs hoe je kinderyoga in je klas kunt inzetten.

RUBRIEKEN

10
www.jsw

18 ‘Praten’ over boeken
OPEN BOEK
Jos Walta

25 Bang voor een aardbeving
PRAKTIJK
John Bronkhorst

30 De schoolweek van
Nellie Stoop, leerkracht op de Oranje Nassauschool in Den Haag

36 Kort en Kort ICT


40 ‘Overal tekst!’
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Leerlijn voor begrijpend en studerend lezen: de methode ‘Overal tekst!’

44 Apotheek
REKENOGEN
Vincent Klabbers
‘Millimeters voor gevorderden’

50 Ouderparticipatie

VAN DE STAPEL
Bianca Pannekoek