JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 94 (februari 2010) Nr. 6

3 Ouders en school
VAN DE REDACTIE
Geert Peeters

6 Multimedia online woordenboek
John Bronkhorst, Meike Manschot
Maak je eigen online woordenboek. Hoe groter de woordenschat, hoe beter een kind in staat is te communiceren, onderwijs te volgen en zijn denken te verwoorden. Met een online woordenboek werken leerlingen op een brede manier aan woordbegrip.

12 Omgaan met rouw / Wat te doen als een dierbare overlijdt?
Josephine Veering
Je wordt als leerkracht geconfronteerd met een rouwend kind. Wat doe je? In dit artikel ligt de nadruk niet op protocol maar theorie, maar op het belang van begrip en inlevingsvermogen.

20 Kleuters eind groep 2 op AVI-1 instructieniveau?
Joop Stoeldraaijer
Vaal basisschoolteams streven tegenwoordig hoge doelen na voor technisch lezen. Het team van Montessorischool in Bergen op Zoom analyseerde het technisch leesonderwijs zorgvuldig en bedacht verbeteringen.

32 Handschriftcriteria

Astrid Scholten, Ben Hammerling
In lessen handschriftonderwijs en handschriftverwerkende taken is het van belang dat de leerkracht inhoudelijke feedback geeft. De auteurs laten zien hoe je dat het beste kunt doen.

38 Onrust in de groep… Meidenvenijn is niet fijn!

Jos Walta
Het lespakket Meidenvenijn is niet fijn! werd door Frank van Bezouw en Pierre Pas ontwikkeld om meidenvenijn aan te pakken. Jos Walta vroeg hen naar hun ambities.

47 Beroepskunstenaars in de klas / Ieder kind een eigen beeldtaal

Christel Bos
In het basisonderwijs wordt steeds meer aandacht aan kunst besteed. Sommige scholen huren beroepskunstenaars in voor speciale workshops, waarin kinderen anders leren denken en kijken. Zo ontwikkelen ze een eigen beeldtaal.

RUBRIEKEN

10 Op de hoogte
WWW.JSW
Gerard DŸmmer
Professionalisering, werkvormen, websites, digibord, nieuwste ontwikkelingen

18 Informatieve boeken
OPEN BOEK
Jos Walta

25 Ga voor gezond
PRAKTIJK
Ruud Barnhoorn
De aanpak van obesitas (overgewicht)

30 De schoolweek van…

SCHOOLWEEK
De schoolweek van Els Firet op basisschool De Regenboog in De Bilt

36 Kort en Kort ICT


40 Mondeling Nederlands – nieuw
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer
Vernieuwde versie van het programma Mondeing Nederlands; al meer dan tien jaar de pijler van het basisonderwijs aan nieuwkomers.

44 Geld
REKENOGEN
Vincent Klabbers
Zakgeld is een uitstekende prikkel om te leren rekenen.

50 Orde in de klas
VAN DE STAPEL
– Lessen in orde: handboek voor de onderwijspraktijk
– Gedragsstoornis
– Personeelsbeleid