JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 92 (november 2007) Nr. 3

3 Stad en stijging
REDACTIE
Ruud Barnhoorn

6 Werken aan de kwaliteit van VVE
VVSTERK
Kees Broekhof
De ontwikkeling van jonge kinderen staat volop in de aandacht. En terecht, want uit onderzoek blijkt dat de vroege ontwikkeling zeer bepalend is voor de latere schoolloopbaan. Gelukkig is ook steeds meer duidelijk over effectieve werkwijzen om kinderen die dreigen achterop te komen te stimuleren in hun ontwikkeling. Goede programma’s alleen zijn daarvoor niet voldoende. Er moet ook goed mee gewerkt worden. Het landelijke professionaliseringstraject Vversterk heeft als doel om de uitvoering van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te sterken.

12 Eindhoven leest voor
PROJECT VOORWERK
Paul Filipiak, Turan Pekdemir
Nog steeds komen er kinderen op de basisschool binnen die het Nederlands onvoldoende beheersen. Er zijn veel ouders die thuis niet of niet regelmatig voorlezen, of dit pas op latere leeftijd van hun kinderen gaan doen. Dat heeft tot gevolg dat zowel de thuistaal als het Nederlands van veel kinderen onvoldoende ontwikkeld is. In 2006 en 2007 is daarom, met financi‘le steun van de Gemeente Eindhoven, het voorleesproject ‘Voorwerk’ georganiseerd. Dit proefproject had als doel het gebruik van prentenboeken in gezinnen met jonge kinderen te stimuleren.

20 Serie onderwijsconcepten: Boerderijschool
Connie Harkema
Boerderijschool Zijldijk is een tweeklassige basisschool op antroposofische grondslag. De grondgedachte van de school is dat het kind zich ontwikkelt in zijn gehele menszijn en de natuur deel uitmaakt van de leeromgeving. Kunstzinnige, cognitieve en ambachtelijke vakken zijn evenredig over de schooluren verdeeld. De school is in principe voor alle kinderen toegankelijk, onafhankelijk hun achtergronden en niveaus. JSW nam een kijkje bij deze bijzondere school.

29 Vriendinnenvenijn
Anke Visser
Binnen de groepen op school zoeken alle kinderen hun plekje. Door de mate waarin kinderen ‘gezien worden’ en ‘invloed uitoefenen’ wordt hun positie in de klas bepaald. Jongens en meisjes verschillen in de manier waarop zij die hi‘rarchie bepalen. Jongens zijn daarin meer fysiek ingesteld, meisjes gebruiken vaker ‘sociale wapens’ als buitensluiten en fluisteren. Hoe werkt dit ‘meidenvenijn’ en wat kun je eraan doen? PPSI publiceerde daarover een infoblad. Dit artikel is een weergave daarvan.

32 De Grote Rekendag
Cock Smit, Tim Jongewaard, Lisette Musch
Zevenhonderd scholen deden woensdag 18 april mee aan de Grote Rekendag, georganiseerd door het Freudenthal Instituut. Drie deeltijdstudenten van de IPABO grepen de Grote Rekendag aan voor een leuke les en deden verslag voor JSW. Cock Smit en Tim Jongewaard gingen met groep 8 van de Ds.J.L. De Wagemakerschool in Landsmeer aan de slag met patronen in de kunst en Lisette Musch ontdekte met de kleuters van OBS Weremere in Wormer (NH) patronen in de dierenwereld.

38 De bovenbouw op de speelplaats
SPEL EN BEWEGING
Alger van Hagen
Speelplaatsen bij scholen moeten ook op de wensen en mogelijkheden van bovenbouwleerlingen worden ingericht. Dit lukt beter als er verdieping plaats vindt in de ontplooiingsmogelijkheden en behoeften van leerlingen. Dit artikel is hiertoe een bijdrage. Er wordt omschreven wat de voordelen zijn van bewegen voor leerlingen in de bovenbouw en er worden elementaire bewegingsvormen afgebakend, die bovenbouwleerlingen moeten beheersen. De auteur verwerkt vervolgens de opbrengst van de verzamelde gegevens in een ontwerp voor een speelplaats en geeft een aantal aanbevelingen.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

16 Open Boek
Jos Walta
Voorlezen

18 Kort & Kort ICT


25 The Make it Real Game
PRAKTIJK
Rachel van Vugt, Johan Bosma

36 De schoolweek van Sharon Martens

42 Rekenogen
Vincent Klabbers

44 Het nieuwe spelen
IN BEELD

46 Moet je doen
GEREEDSCHAP
Joop Stoeldraijer

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek