JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 90 (oktober 2005) Nr. 2

3 Humor
REDACTIE
Jarise Kaskens

6 Leerkrachten zijn geen robots
Madeleine Gibson
Marianne Verhallen, co-auteur van het boek ‘Met woorden in de Weer’, wordt tegenwoordig gezien als goeroe op het gebied van het Nederlandse woordenschatonderwijs. Zo vindt zij o.a. dat leerkrachten methodes niet tot op de letter moeten volgen, maar juist moeten gebruiken als bronnenboek. Leerkrachten moeten zlf keuzes maken, met de eigen klas voor ogen. Deze maand in JSW: een interview met Marianne Verhallen over haar idee‘n, het gebruik van methodes en de toekomst van het woordenschatonderwijs.

12 Ongewild lastig
Monique Baard, DŽsirŽe van der Elst
Door het project ‘Weer Samen Naar School’ kom je in het regulier onderwijs steeds meer kinderen met ontwikkelingsstoornissen als ADHD, ADD en Autistische Spectrumstoornissen tegen. Leerkrachten ervaren deze kinderen vaak als lastig. Het zijn kinderen die niet zomaar mee kunnen doen met een standaard onderwijsprogramma en een standaardaanpak. Zij hebben kleine of grotere aanpassingen nodig om goed te kunnen functioneren. In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot het inrichten en uitvoeren van onderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis.

15 Montessori: Zelfstandigheid en vrijheid binnen kaders
Connie Harkema
In de serie ‘Onderwijsconcepten’ deze maand een artikel over het montessorionderwijs. JSW reisde af naar Nieuwerkerk aan de IJssel waar de Montessorischool dit jaar 20 jaar bestaat. We liepen een dagje mee en kregen een mooi beeld van het montessorionderwijs in de praktijk.

19 Krijgt het hart zijn plaats weer terug?
Kees Blase
Het hart speelt een belangrijke rol bij leerprocessen, en dan gaat het niet alleen om het hart dat symbool staat voor de liefde. Ook het hart als orgaan is van grote invloed op prestaties, concentratie en geheugenwerking. Op basis van wat we inmiddels weten over het effect van een coherent hartritme is de Hart Focus methodiek ontwikkeld. Op meer dan twintig Hart Brein Scholen is inmiddels ervaring opgebouwd met deze methodiek. Een artikel over het hoe en waarom van de hart Focus methodiek.

22 Het grootste klaslokaal ter wereld
Yolanda Edens
Onderwijs op afstand is in veel landen een keuze. In de ‘outback’ van Australi‘ is het voor de kinderen van de ‘cattle stations’ echter de enige mogelijkheid om basisonderwijs te kunnen volgen. De kinderen in deze ge•soleerde gebieden zijn voor onderwijs aangewezen op the School of the Air (SOTA). Een blik op het onderwijs op afstand in Australi‘.

29 Effectief letters leren schrijven
Alger van Hagen
De auteur van dit artikel vraagt meer aandacht voor het schrijfonderwijs op de basisschool. Hij stelt o.a. dat leerkrachten de schrijfmethode meer als doel op zich dan als hulpmiddel gebruiken en dat zwakke presteerders geen specifieke aanwijzingen en oefeningen krijgen aangeboden. Hij pleit daarom voor een verlenging en intensivering van de schrijfles. Hiertoe biedt hij een aantal effectieve manieren aan die kunnen worden toegepast in de groep.

33 Voeding in de klas
Harriet Leget
Begin juni werd er op de Haagse Montessorischool De Waalsdorp een speciale week georganiseerd rondom het thema voeding. Niet alleen werd een kunstzinnig project waarin groente en fruit centraal staan georganiseerd, ook tv-kok Pierre Wind kwam langs.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

25 Praktijk
Piet Mols
Erfgoed tussen de soep en de aardappelen.

36 Open Boek
Jos Walta
Prentenboeken in de bovenbouw.

38 Rekenkast
Vincent Klabbers
Getallen in de mode.

40 Kort

44 In Beeld
Jenaplanonderwijs in Boxmeer.

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Tussen de regels, begrijpend lezen voor groep 4 t/m 8.

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek