JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 90 (november 2005) Nr. 3

3 Vakantiegevoel
REDACTIE
Geert Peeters

6 Een goede start is het halve werk
Christien van Gool
De overstap van de basisschool naar het voortgezet is een grote overgang voor de meeste leerlingen. Scholen doen er alles aan om leerlingen voor te bereiden op de grote stap: zowel de basisschool als de school voor voortgezet onderwijs organiseren bezoekjes en introductiedagen voor de toekomstige brugklassers. JSW sprak over de overstap en de introductiedagen met twee nieuwe brugklassers: Marco en Charlotte.

9 Samen doen en samen groeien
Sigrun Lobst
In JSW van januari en juni 2005 werd aandacht besteed aan de directe schoolomgeving als natuurrijk speel- en leerlandschap. Maar hoe kun je zoiets realiseren? Vanuit haar inmiddels rijke ervaring geeft Sigrun Lobst goede raad: werk stap voor stap aan de verandering, zorg voor een goed draagvlak en goede randvoorwaarden en luister vooral ook naar de kinderen. En: maak vooral ook van elke dag dat je aan de aanleg werkt een feestdag!

16 Werken aan ouderbetrokkenheid
Jenny de Vos, Katja Bosch
Veel scholen geven aan dat ze ouderbetrokkenheid belangrijk vinden, maar in de praktijk zie je dat er vaak weinig structureel aan gewerkt wordt. Scholen blijken, ondanks de wens een grotere betrokkenheid van ouders te realiseren, niet vaak een daarop gericht beleid te voeren. En veel leerkrachten w’llen ouders wel betrekken bij hun lespraktijk, maar weten niet altijd hoe ze dit vorm moeten geven. Hoe ouderbetrokkenheid te realiseren is voor veel scholen dus een lastig vraagstuk.

20 Samen zijn we sterker!
Hilda Vos
In de afgelopen jaren zijn er verschillende samenwerkingsrelaties ontstaan tussen scholen in het primair onderwijs (de opleidingsschool) en de lerarenopleidingen (het opleidingsinstituut). Bij partnerschap in opleiden draait het, naast het samen opleiden, ook om het samen onderzoeken, ontwikkelen, ondersteunen en professionaliseren. Deze verschillende kanten van het ‘Opleiden in de school’ zijn ook in een pilot binnen de Christelijke Hogeschool Ede naar voren gekomen. In dit artikel enkele resultaten van deze pilot.

29 ‘Storyline approach’: Brug tussen begrijpend lezen en wereldori‘ntatie
Marit van der Veer
Herkent u dit? Uw leerlingen oefenen in de les begrijpend lezen met allerlei strategie‘n om teksten te lezen en om met onbekende woorden om te gaan, maar zodra ze een tekst in het geschiedenisboek lezen, vergeten ze deze aanpak. Of u hebt het idee dat de leerlingen moeite hebben met de wereldori‘ntatieles, bijvoorbeeld omdat het onderwerp hen niet aanspreekt of omdat de teksten die ze moeten lezen te moeilijk zijn. Een van de oplossingen voor dit probleem is de leerstof in een voor de leerlingen betekenisvolle en aantrekkelijke context te bieden. Een didactiek die hiervoor aanknopingspunten biedt, is de in Schotland ontwikkelde ‘storyline approach’.

36 Een vreedzame wijk
Leo Pauw
In het verlengde van het programma ‘De Vreedzame School’, werd in Utrecht gestart met ‘De Vreedzame Wijk’. Een project waarin Utrechtse kinderen leren een bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen in de eigen wijk. En met veel plezier! In dit artikel een beschrijving van dit succesvolle project.

RUBRIEKEN

14 www.jsw

25 Praktijk
John Bronkhorst
Lief dagboek…, beste bloggers.

33 Kort

34 Open Boek
Jos Walta
Kinderboeken van Elle en Erik.

40 Rekenkast
Vincent Klabbers
Sinterklaas.

44 In Beeld
Kerststallen.

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Goed Gelezen! Voortgezet technisch lezen.

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek