JSW Jeugd in School en Wereld — Jrg. 89 (maart 2005) Nr. 7

3 Opscheppers
REDACTIE
Tjalling Brouwer

6 Met sprongen vooruit
Janke Hiemstra
Julie Menne promoveerde in 2001 op het onderzoek ‘Met Sprongen Vooruit; een productief oefenprogramma voor zwakke rekenaars in het getallengebied tot 100’. Zij haalde hiermee de landelijke ochtendbladen omdat de resultaten van de kinderen verbluffend verbeterden. Intussen heeft Julie Menne een uitgever gevonden die haar programma op de markt brengt en de scholen kunnen aan de slag met het programma. Een interview.

12 Gordon in de klas
Annelike de Ronde
Scholen vinden het steeds belangrijker hun leerlingen meer mee te geven dan rekenen en taal. Zij willen kinderen ook bijbrengen hoe zijn met anderen, en met zichzelf, om moeten gaan. Van de leerkrachten vraagt dat een heel andere benadering. De methode van dr. Thomas Gordon biedt leerkrachten een handvat. Leerkrachten Marieke Versluis en Christa Lamers van de Klippeholm in Hoofddorp vertellen over hun ervaringen.

16 Pedagogisch klimaat
Ingrid Witting, Frans Pinkse
In het Smile-project, waarin het draait om gekleurde smiles, bepalen de kinderen zelf welke regels er gelden in de klas. Dagelijks wordt onder leiding van de kinderen van de klassendienst gereflecteerd op de naleving van deze regels. Aan het eind van de dag willen alle kinderen dat rode smiles groen zijn geworden.

20 Krachtig kiezen voor lezen
Piet Beemsterboer
Omdat scholen tegenwoordig al zo veel naar zich toe geschoven krijgen, is het maken van krachtige keuzes van essentieel belang. Kiezen voor goed leesonderwijs is zo’n krachtige keuze. Zoveel mogelijk kinderen goed leren lezen is ongeveer het belangrijkste doel van iedere basisschool. Lezen emancipeert leerlingen en ze krijgen toegang tot hogere vormen van onderwijs. In Noord-Holland is er krachtig gekozen!

28 Zwakke rekenaars
Jaap Boerema
Voor leerlingen die langdurig problemen hebben met de leerstof uit de rekenmethode is er differentiatiemateriaal ontwikkeld. In dit artikel legt een van de auteurs van ‘Alles Telt’ uit hoe extra materiaal voor deze methode tot stand kwam. Kortom, een kijkje in de keuken van uitgever en autersteam.

36 Filosofische gesprekken
Krista Schoon
In het boek ‘Het begin van de zee’ probeert Kofi de zee te tekenen, maar hij weet niet waar hij moet beginnen. Waar is het begin van de zee? Dit boek van Annemarie van Haeringen is een van de vele aanleidingen tot een filosofisch gesprek met kinderen. Er lijkt opnieuw aandacht te komen voor filosoferen met kinderen op de basisscholen. Deze denkactiviteit wordt voor een groot deel be•nvloed door fantasie van kinderen. Iets waar leerkrachten nog van kunnen leren.

RUBRIEKEN

10 www.jsw

25 Praktijk

Ruud Barnhoorn
Werken aan woordenschat.

34 Open Boek
Jos Walta

39 Kort

40 Rekenkast
Vincent Klabbers
Een rekenbrief aan ouders

44 In Beeld
De Grote Rekendag

46 Gereedschap
Joop Stoeldraijer
Groep 1-2: Leeslijn en Taalverhaal

50 Van de stapel
Bianca Pannekoek